Ostalo

Radenci: Referendum vsekakor bo, a se še ne ve, kdo bo glasoval

Močno so se zmotili optimisti, ki so menili, da bo v letu 2020 končan radenski zaplet povezan s preimenovanjem Titove ceste, kar je v veliki meri skregalo in razdelilo domačine, zlasti nasprotnike preimenovanja in pristaše pobudnika preimenovanja, župana Romana Leljaka. V zadevo so se že lani poleti, poleg občanov, ki so ustanovili Civilno iniciativo Radenci in zbrali več kot 500 podpisov proti preimenovanju, vključila tudi sodišča. Na koncu so mnogi kljub vsemu pričakovali, da bodo o preimenovanju odločali občani na referendumu, ni pa bilo znano, ali bi glasovali samo prebivalci “sporne” Titove ceste, ali vsi krajani Radencev in ostalih vasi, ki zajemajo Krajevno skupnost Radenci, ali pa vsi občani radenske občine.
Kakorkoli že, v zadevo se je spet vmešalo upravno sodišče, ki je Romanu Leljaku pokazalo še en rdeči karton. Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je namreč v senatu, ki so ga sestavljale višje sodnice Nevenka Debi kot predsednica ter Violeta Tručl in mag. Andreja Veselič kot članici sklenilo, da odločitev župana občine Radenci, da je pobudo za razpis referenduma, povezano s preimenovanjem Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije, šteje za ne vloženo, bila nepravilna. Pobudnik Franc Vukajč je namreč 5.1.2021 vložil pobudo volivcem za razpis referenduma z vprašanjem, ki se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci z dne 29.12.2020, ki v 39. točki 1. člena določa, da se termin “Titovo cesto” zamenja s terminom “Cesto osamosvojitve Slovenije,” ki je bil sprejet v skrajšanem postopku na 19. redni seji občinskega sveta Občine Radenci dne 29.12.2020? Župan Roman Leljak je pobudo označil za neskladno z zakonom, kar po mnenju upravnega sodišča ni pravilna odločitev, saj je bila vložena pravočasno. Prav tako je pobudnika neutemeljeno pozval k dopolnitvi pobude. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine. Razpiše ga v 15 dneh od vložitve zahteve volivcev.

V upravnem sporu tožeče stranke: Franc Vukajč iz Radencev, ki jo zastopa Odvetniška družba Ivančič & Trbovc o.p., d.o.o. iz Celja, zoper toženo stranko: Občina Radenci, ki jo zastopa župan, njega pa Odvetniška pisarna Ostušek d.o.o. iz Celja, zaradi razpisa referenduma, in o zahtevi tožeče stranke za izdajo začasne odredbe, je senat odločil, da se tožbi ugodi. Po drugi strani pa je senat prav tako odločili, da se zavrne zahteva tožeče stranke za izdajo začasne odredbe. Pojasnili so, da začasna odredba ni potrebna, saj je že Ustavno sodišče RS, do svoje končen odločitve zadržalo odlok občine Radenci, s katerim je občinski svet 29. decembra Titovo ulico preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Ob tem je sodišče odločilo, da je tožena stranka (Občina Radenci) dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka, zahtevo tožene stranke za povrnitev stroškov postopka pa je senat zavrnil.

Roman Leljak

V temeljiti obrazložitvi na kar 15 gosto tipkanih straneh, je sodišče razložilo kaj se je dogajalo v času odkar je občinski svet radenske občine 29.12.2020, Titovo cesto v Radencih poimenovalo v Cesto osamosvojitve Slovenije, in kaj naj bi se poslej zgodilo. “Župan Občine Radenci je izdal v uvodu navedeno obvestilo, s katerim je odločil, da se pobuda volivcem za razpis referenduma glede Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, ki jo je na občinski svet Občine Radenci in župana Občine Radenci dne 5.1.2021 vložil Franc Vukajč, šteje na nevloženo. V obrazložitvi navaja, da je pobudnik dne 5.1.2021 na občinski svet in župana Občine Radenci naslovil pobudo volivcem za razpis referenduma glede prej navedenega odloka. Ker je bila ta v neskladju z zakonom, je župan Občine Radenci v skladu z drugim odstavkom 47. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) pobudniku poslal poziv na odpravo neskladnosti. Pobudnik je namreč zahteval razpis naknadnega referenduma, vendar pa ta glede Odloka z dne 29.12.2020 ni mogoč, saj je v času, ko je bila vložena pobuda, to je 5.1.2021, že pričel veljati. Za že uveljavljene predpise Zaklon o lokalni samoupravi (ZLS) pozna samo institut zahteve za razveljavitev predpisa po 48. členu ZLS, saj naknadni referendum po 46. in 47. členu ZLS ni mogoč. Pobudnik je na poziv pravočasno odgovoril, da pobuda z dne 5.1.2021 ni bila vložena v okviru 48. člena ZLS inje izrecno navajal, da vztraja pri zahtevi za razpis referenduma …” so med drugim zapisali upravni sodniki. Na koncu sodbe, ki sta jo stranki prejeli v petek, 26.2.2021, so pripisali, da ker tožena stranka v postopku ni uspela, je sodišče njen zahtevek za povrnitev stroškov postopka zavrnilo. Prav tako so dodali, da je na sodbo možna pritožba.

Zadnjo odločitev upravnega sodišča je kratko komentiral tudi župan Roman Leljak, ki je na družbenih omrežjih zapisal: “Upravno sodišče je odločilo, da referendum vseeno izvedemo. Tudi prav, zapravljamo denar brez veze. Sramotno je, da se s tem ukvarjamo. Tito je zgodovina, ustvarjati je potrebno za prihodnost Radencev.” To pa je sprožilo plaz kritik na županov račun, ker da je za vse kriv prav on. “Kot ugotavlja Leljak tudi sam, je res sramotno, da se s tem ukvarjamo že skoraj leto dni! Če župan nima pametnejšega dela, kot spreminjanje ulic, se moramo vprašati, zakaj je sploh bil izvoljen? A ni samo Titova v sodnih postopkih. Tu so še samovoljne enostranske prekinitve pogodb, koncesij … in celo oškodovanje drugih občin in občanov. Prepričani smo, da bodo po njegovem odhodu okostnjaki še dolgo in številno padali iz omar, zanje pa bo odgovarjal v Občini tudi kdo, ki sedaj zaradi lastnega udobja in koristi tišči glavo v pesek,” so zapisali v skupini Enotni ZA občino Radenci, ki navajajo tudi podatek, da naj bi občina Radenci dvema odvetniškima pisarnama, ki “zastopata Leljaka, v dobrem letu dni nakazala kar 72.515 evrov! Plačila za zadnje omenjene izgubljene tožbe še sledijo…”

Kakorkoli že, v Radencih, kjer mimogrede, še tradicionalni simboli Radencev in Radenčanov rdeči srčki nimajo miru, niti v letu 2021 ne bo sožitja in spokoja, ter razmišljanja za razvoj in napredek, torej tudi blagostanja za vse občane.