Ostalo

Radenci: Preimenovanja Titove ceste najbrž ne bo, primer sprl župana in občane

Župan občine Radenci Roman Leljak bo očitno moral popustiti pritisku skupine občanov, ki si prizadeva, da razveljavi odlok mestnega sveta, da se Titova cesta preimenuje v Cesto osamosvojitve Slovenije. “Vse to Občini povzroča velike stroške z odvetniki. Pravni postopek bi lahko trajal leto in več,” pravi Leljak.
Preimenovanje ulice je v mestu treh src sprlo župana in občane. Titovo cesto v Radencih so po predlogu župana Romana Leljaka želeli preimenovati v Cesto osamosvojitve Slovenije, je na majski seji odločil občinski svet. Preimenovanju so že takrat nasprotovali številni občani, ki so tudi zbirali podpise za izvedbo referenduma. Da si nikakršnega preimenovanja ulic v Radencih ne želijo, so odločili tudi v svetu krajevne skupnosti. Titovo cesto je občinski svet kljub temu preimenoval, župan Roman Leljak pa tega več ni želel komentirati.

Na referendumu bi občani torej odločali o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije, a jim je župan Roman Leljak pobudo zavrnil, ker po njegovem mnenju ni bila vložena v skladu z zakonodajo. Občani so zato v začetku julija vložili tožbo. Ustavno sodišče se je v primeru preimenovanja ceste v Radencih tako pred nekaj dnevi postavilo na stran občanov, ki so nasprotovali občinskemu svetu z županom Romanom Leljakom na čelu.

“Po presoji Ustavnega sodišča ni izkazano, da bi zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka lahko povzročilo občutnejše škodljive posledice, zlasti ob upoštevanju dejstva, da za zadevno ulico poimenovanje Titova cesta velja že vsaj od leta 1979,” je zapisano v sklepu sodišča. Po drugi strani, tako sodišče, pa bi z njegovo izvršitvijo lahko nastale “nezanemarljive posledice, če bi bila naknadno ugotovljena njegova protiustavnost oziroma nezakonitost”. V tem primeru bi namreč “nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za Občino (plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno)”.

Roman Leljak

“Osebno mi je nerazumno, da je Ustavno sodišče preskočilo Upravno sodišče. Ali gre pri tem za nezaupanje Upravnemu sodišču ali pa dogovor med sodišči, kar bi bila huda kršitev načela pravne zakonitosti. Vse to pa občini povzroča velike stroške z odvetniki. Pravni postopek bi lahko trajal leto in več. Verjetno bom sprejel odločitev in Občinskemu svetu na nasljednji seji predlagal, da odpravimo Odlok o preimenovanju Titove ceste, hkrati pa na isti seji predlagal, da izvedemo referendum na katerem bomo odločili o imenu ulice. Referendum bi izvedli spomladi 2021 leta. Strošek z referendumom bi bil bistveno manjši kot strošek pravdanja, ob dejstvu, da nimamo zagotovil o pravičnem delovanju pravne države. Čudi, da je sedem ustavnih sodnikov v nasprotju s svojo dosedanjo prasko kljub neizkoriščenju pravnih sredstev prehitelo sodnike Upravnega sodišča in so zaščitili Titovo cesto,” pa je včeraj zapisal župan Leljak.

Kot so v sklepu še pojasnili na sodišču, primer v Radencih ni enak primeru v Ljubljani, ko je dejansko prišlo do preimenovanja Titove ceste (nazaj) v Štajersko cesto. Poimenovanje Titova cesta v Radencih je bilo, tako sodišče, namreč uvedeno še pred osamosvojitvijo Slovenije, v Ljubljani pa se je poimenovanje Titova cesta ponovno uvedlo šele v letu 2009. Tako v tistem primeru ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve. “Predvsem pa v obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice glede na izbrano novo ime ulice,” so še zapisali v sklepu.