Ostalo

Radar za sektorsko merjenje hitrosti tudi na pomurski avtocesti!

Novo merjenje hitrosti na naših avtocestah bi moralo zaživeti že poleti 2019, pa ni, ker policija ni imela dovolj ljudi, ki bi s sistemom upravljali. Avgusta eltos sta policija in Dars podpisala dogovor, ki bo omogočil postavitev sistema sekcijskega merjenja hitrosti.
Na Direkciji za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) so potrdili, da je v pripravi razpis za izbiro ustreznega kandidata, ki bo poskrbel za postavitev vse potrebne opreme. Gre za projekt v vrednosti 1,8 milijona evrov, sistemi za sektorsko merjenje hitrosti pa bodo postavljeni na osmih lokacijah po celotnem avtocestnem križu, med katerimi je tudi ena točka za merjenje v Pomurju. To je na odseku Sv. Jurij ob Ščavnici – Vučja vas na pomurski avtocesti.

Že sicer pa bodo točke za sekcijsko merjenje hitrosti na naslednjih odsekih: Odsek med Šmartnim in Vodicami, Unec–Razdrto, Logatec–Vrhnika, višnjegorski klanec, odsek čez Trojane, Arja vas–Celje in Slovenske Konjice–Fram.

Čemu sekcijsko merjenje?

Neprimerna hitrost je po mnenju Evropskega Sveta za varnost prometa glavni vzrok za približno eno tretjino vseh nesreč s smrtnim izidom. Višja kot je hitrost, večja je resnost tveganja za stopnjo nesreče in posledično za njene posledice. Če povprečno hitrost zmanjšamo za okoli 5 odstotkov, se povzroči 10 odstotkov manj nesreč, ki povzročajo telesne poškodbe, 15 odstotkov manj nesreč, ki povzročajo hude telesne poškodbe ter 20 odstotkov manj nesreč s smrtnim izidom. Iz tega stališča gledanja je sekcijsko merjenje ena izmed najučinkovitejših metod zmanjševanja hitrosti v prometu.

Kaj sploh je sekcijsko merjenje hitrosti?

Sekcijsko merjenje hitrosti, poznano tudi kot sekcijski nadzor, nadzor od točke do točke (Point to Point), je nadzor hitrosti posameznega vozila, ki prepelje točno določeno razdaljo v točno določenem času na točno določenem odseku ceste. Primarno se je ta metoda uporabljala zgolj za informativne vrednosti. Sekundarno pa to metodo uporablja policija, ki kaznuje prehitre voznike. Takšno merjenje hitrosti, ki je zgolj informativne narave, imamo v Sloveniji sicer že od leta 2015.