Sveže

Puconci: Obeta se izgradnja novega vrtca, pogodba je že bila podpisana

Občina Puconci je bila uspešna na javnem Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2021-2024, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objavilo v Uradnem listu RS ter je pridobila nepovratna sredstva v višini 1.172.667,07 evrov. Celotna vrednost investicije vključno z nadzorom pa je ocenjena na 3,565 milijonov evrov z vključenim DDV.
“Občina Puconci bo v želji po boljšem in kvalitetnem zagotavljanju vrtčevskega varstva pričela z izgradnjo novega vrtca,” so sporočili. Občina je pred dnevi izbrala izvajalca del za gradnjo novega vrtca, včeraj pa je podpisala še pogodbo. Uroš Kamenšek, župan Občine Puconci se zahvaljuje prejšnjemu vodstvu občine Puconci, da je s pogumom pristopila k ideji in potrebam po izgradnji vrtca. “Vsekakor pa je župan zelo zadovoljen, da so bila usklajena vsa pogajanja, projekti ter bo na tak način investicija lahko prinesla zadovoljstvo za vsaj 120 nadebudnih otrok.”

Gradbena dela s podizvajalci bo izvajalo radgonsko podjetje GDO, gradnja, dom, okolje, d.o.o., notranjo opremo bo dobavil in montiral Eurodesign, podjetje za opremljanje objektov iz Apač, strokovni nadzor nad gradnjo pa bo v domeni Denisa Vereša s.p. s podizvajalci. Objekt bo umeščen na jugovzgodnem delu obstoječe osnovne šole Puconci in se bo k njej z manjšim koncem prislanjal. Zasnovan je kot pritlična zgradba sestavljena iz dveh kubosov, traktov.

Za projekt je bilo pridobljenih 1.172.667 evrov nepovratnih sredstev. Pogodbena vrednost investicije za izgradnjo vrtca, ki zajema gradbeno obrtniška in inštalacijska dela znaša 3.209.346,87 evrov z DDV, dobava in montaža notranje opreme pa 309.681,38 evrov z DDV. Pogodbena vrednost strokovnega nadzora znaša 44.908,20 evrov z DDV. “Cilji bo torej zgraditi nov 6-oddelčni vrtec, v skupni neto uporabni površini 1.317 kvadratnih metrov. Z deli se bo pričelo takoj, saj si že sedaj obetamo, da se bomo v jeseni 2024 veselili otvoritvi novega vrtca,” so še zapisali pri Občini Puconci.

Objekt bo grajen v pretežno masivni konstrukciji in bo imel 1317 kvadratnih metrov neto uporabne površine.