Sveže

Ptičja gripa: Perutnino je potrebno tudi na območju M. Sobote zadrževati v zaprtih prostorih

Na ribnikih v Pragerskem so od 30. 12. 2016 do 1. 1. 2017 poginili trije labodi grbci (Cygnus olor), ki jih je prevzela Veterinarsko-higienska služba. Labodom so bili odvzeti vzorci (kloakalni in trahealni brisi), ki so pokazali, da so labodi bili okuženi z aviarno influenco ali po domače s ptičjo gripo.

Največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu predstavlja neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirana krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginjene ptice, izločki prostoživečih ptic, …). Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je temelj za preprečevanje vnosa AI v rejo.

Ker gre za bolezen, ki se lahko prenese s prostoživečih ptic na perutnino in ptice v ujetništvu, se je sestalo Državno središče za nadzor bolezni in sprejelo sklep, da se na območjih OU Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje in Novo mesto perutnino in ptice v ujetništvu zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi (zaradi dobrobiti se lahko vodni perutnini omogočiti dostop do vode, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi) ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Tudi na preostalem ozemlju Slovenije je priporočljivo zadrževanje perutnine oziroma krmljenje in napajanje v zaprtih prostorih. Prav tako ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic. S tem ukrepom se zmanjša nepotrebno koncentriranje ptic in virusov AI na posameznih mestih in možnost prenosa virusa na perutnino in ptice v ujetništvu s prostoživečih vodnih ptic preko kontaminirane obutve in obleke.

Čeprav je visokopatogen virus aviarne influence podtipa H5N8 zelo patogen za ptice, po mnenju Evropske agencije za varnost hrane – EFSA predstavlja zelo nizko tveganje za ljudi.