Ostalo

Prvi rezultati participativnega proračuna že vidni

Občina Lendava je v letošnjem proračunskem letu uvedla participativni proračun. S tem so na Občini Lendava dali možnost soodločanja in aktivnega vključevanja v projekte, pomembne za skupnost. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo prebivalke in prebivalci občine.
Občinski svet Občine Lendava je dne 17.7.2023 sledil predlogu župana in sprejel Sklep, s katerim se za vsako proračunsko leto 2024 in 2025, za namen izvajanja participativnega proračuna, zagotovi 50.000 evrov. Občinski svet je tudi določil, da vsak projektni predlog, tako za leto 2024 kot tudi za leto 2025, ne sme presegati stroškov v višini 10.000 evrov z DDV.

Prvi rezultati že vidni

V sklopu izvedenih del se je asfaltiralo gramozirano parkirišče ter uredila dodatna urbana oprema – klop, stojalo za kolesa in koš za smeti. Z ograjo zavarovano otroško igrišče v osrčju Krajevne skupnosti Trimlini je tako še eno v nizu urejenih otroških igrišč, s katerimi Občina Lendava zagotavlja ustrezne in varne igralne površine za otroke in jim tako omogočiti aktivno preživljanje prostega časa ter jih spodbuditi h gibanju in zdravemu načinu življenja.

V Participativni proračun občine Lendava za leto 2024 so se, spomnimo, uvrstili naslednji projekti:

  1. Opremljenost sakralnega objekta cerkve (Hotiza) – 9.957,57 EUR (548 glasov)
  2. Gretje vaškega doma v Čentibi – 8.518,59 EUR (331 glasov)
  3. Fitnes naprave na prostem v parku Kopica v Gaberju – 6.069,50 EUR (299 glasov)
  4. Ureditev parkirišča ob otroškem igrišču (Trimlini) – 9.985,00 EUR (264 glasov)
  5. Sanacija fasade, barvanje napušča stavbe in barvanje kletnih prostorov vaškega doma v Dolgi vasi – 9.210,00 EUR (245 glasov)
  6. Hiška v obliki čebeljega panja – Izobraževalna in informacijska točka (Kapca) – 10.000,00 EUR (245 glasov

Projekti za leto 2025:

  1. Opremljanje prostora za potrebe Društva mladih (9.999,90 EUR z DDV)
  2. Otroška igrala pri Vaško – Gasilskem domu v Gornjem Lakošu (5.793,05 EUR z DDV)
  3. Generalni servis in posodobitev kuhinje Vaškega doma v Dolgi vasi (8.921,12 EUR z DDV)
  4. Park ob Vaškem domu na Kapci (10.000,00 EUR z DDV)