Ostalo

Prva faza: V Murskem Središću že odstranili mejne objekte, sledil bo še umik nadstreška

Po tem, ko je sosednja Hrvaška vstopila v Evropsko unijo, se je mejni nadzor izvajal le na mejnem prehodu Petišovci, mejni objekti v Murskem Središću pa so od takrat praktično mrtvi. Z vstopom Republike Hrvaške v Schengenski prostor so čez mejo postala vse glasnejša ugibanja, kdaj se bodo mejni objekti dejansko odstranili.
“Glede na to, da se od vstopa Hrvaške v Evropsko unijo leta 2013 mejna kontrola v Murskem Središću več ne izvaja in da se le-ta po vstopu Hrvaške v schengensko območje 1.1.2023 ne izvaja niti na slovenski strani, potrebe, da bi obstoječi mejni prehod še naprej spremljal podobo mesta, ni. Obstoječi objekti so stari 27 let in so potrebni obnove, torej bi jih bilo najprej potrebno peskati, barvati, … kar je vse prej kot poceni,” so sporočili iz Murskega Središća.

Po vrsti sestankov župana Murskega Središća Dražena Srpaka s strokovnimi službami Ministrstva za finance in Policijske uprave Međimurske ter zaključenih postopkih na Ministrstvu za finance je izvedba odvoza zabojnikov in centralnega zabojnika na mejnem prehodu naposled bila izvedena. Tako so v prvi fazi preselili zabojnike in centralno mejno nadzorno hišo, v drugi fazi pa naj bi po postopku javnega naročila do konca leta umaknili tudi nadstrešek.

Spremembe prometnega režima sicer ne bo, Hrvaško se bo še naprej lahko zapustilo po dveh pasovih, med tem, ko se bomo k sosedom še vedno lahko podali po enem pasu. Kot zaviralci prometa bodo ostali ločilni otoki. Nekdanji carinski terminal bo še naprej opravljal vlogo parkirišča ali za potrebe drugih vrst nadzora. V Murskem Središću so še napovedali, da v prihodnosti sledi rekonstrukcija mestnega jedra s semaforizacijo ter sanacija mostu.