Ostalo

Prometno varnostne razmere v Pomurju in priprave na prvi šolski dan

Policisti PU Murska Sobota so v obdobju od 1.1.2022 do 24.08.2021, obravnavali 540 prometnih nesreč, v enakem obdobju lanskega leta 495.V prometnih nesrečah sta 2 (8) oseb izgubilo življenje, 34 (24) jih je bilo hudo in 140 (137) lahko telesno poškodovanih. Vsaka peta prometna nesreča se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti in v vsaki sedmi je prisoten alkohol.
Udeležba otrok v prometnih nesrečah

V obdobju od leta 2017 do 2021 je bilo v prometnih nesrečah na območju PU M. Sobota udeleženih 96 otrok (starost od 0-14 let) od katerih sta 2 umrla, 9 jih je bilo hudo in 77 lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu (do 24.08.2022) je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 12 otrok, od katerih so bili 3 hudo in 8 lahko telesno poškodovani.

Aktivnosti policije pred, ob začetku in med šolskim letom

Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je namreč ena najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci. “Policisti se zavedamo, kako pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Staršem svetujemo, naj v zadnjem tednu pred začetkom novega šolskega leta namenijo več časa prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverijo naj kaj njihovi otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Voznike pa opozarjamo na večjo previdnost na cesti, predvsem v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci največ zadržujejo.

Policisti že izvajamo aktivnosti za prvi šolski dan. Pregledujemo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Sodelujemo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi institucijami (AMD, ZŠAM, SPV …). S Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa usklajujemo podrobnosti o načinu in obsegu varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se opravljala že v tednu pred začetkom šolskega leta.

V okolici vzgojnih institucij bomo policisti v prvih dneh šolskega leta začeli s poostrenim nadzorom prometa. Merili bomo hitrost vožnje voznikov in umirjali promet na cestah; preverjali varno hojo otrok in uporabo prometnih površin; brezhibnost koles in uporabo zaščitne čelade. V prvih šolskih dneh bomo preverjali še opremljenost otrok z rumenimi ruticami in z odsevnimi telesi, tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih. Kontrolirala se bo opremljenost in brezhibnost koles in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in tudi mladoletniki.

Skozi celo šolsko leto bomo izvajali tako preventivne kot represivne aktivnosti, katerih namen je varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Skozi celo šolsko leto bo izvedenih več poostrenih nadzorov s poudarkom na tehnični brezhibnosti vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole,” so sporočili iz PU Murska Sobota.

Opozorila voznikom

Voznike pri policiji opozarjajo, naj vozijo varno, otrokom pa omogočijo varno prečkanje ceste ter varen prihod v šolo in iz nje. Pravočasna ustavitev vozila bo veliko lažja, če bodo vozniki dosledno upoštevali omejitve hitrosti in jo povsod prilagodili razmeram na cesti. Otroke v vozilih vozimo ustrezno zavarovane z zadrževalnim sistemom, uporaba pa je obvezna na vseh sedežih. Otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njegovi telesni masi. Vozniki in starši naj vedno tudi sami uporabljajo varnostni pas, saj tako otroku nudijo dober zgled.