Ostalo

Projekt telovadnice ob Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota se je podražil za zajeten kup denarja

Slovenska vlada je lani v načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 uvrstila projekt gradnje telovadnice za Srednjo zdravstveno šolo (SZŠ) Murska Sobota. Šola je konec septembra objavila javno naročilo za novogradnjo oziroma prizidavo športnega objekta, projekt pa se je sedaj podražil za zajeten kup denarja.
V okviru projekta je predvidena novogradnja telovadnice kot prizidek k obstoječi Srednji zdravstveni šoli in bo namenjena uporabi dijakov Srednje zdravstvene šole in Biotehniške šole Rakičan. V okviru gradnje se bo dozidal in rekonstruiral tudi vhodni nadstrešek srednje šole z vhodno avlo, sanitarni sklopi s pomožnimi prostori na stiku obstoječega in novega objekta, na vzhodnem delu obstoječe šole pa se bosta dozidala še učilnica in jedilnica. Gradnja bo obsegala tudi zunanjo ureditev vhodnega trga pred šolo, parkirišča ter vhodnega trga v telovadnico ter ureditev zunanjih športnih površin šole. Gradnja je načrtovana kot skoraj nič-energijska stavba skladno z zahtevami javnega poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Projekt se je precej podražil

Med izvajanjem projekta Telovadnica–Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je prišlo do povečanja njegove vrednosti. Ključni razlog za to je posledica sprememb na trgu in s tem povečanja investicijskih stroškov. Vlada Republike Slovenije je zato na včerajšnji redni seji sklenila, da se v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2021-2024 poveča vrednost projekta Telovadnica-Srednja zdravstvena šola Murska Sobota.

Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta v višini 600.000 evrov bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 100.000 evrov pa bo zagotovila Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. V skladu s potrjeno novelacijo investicijskega programa se predlaga povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz 4.465.438,39 EUR na 5.957.714,09 EUR, to je za 1.492.275,70 EUR.

Načrte za projekt je pripravila družba ARK arhitektura Krušec že pred leti v okviru javnega natečaja. Takrat dobili 35 idejnih rešitev in kot najprimernejši je bil izbran projekt omenjene arhitekturne družbe. Ta ima dva sklopa – poleg gradnje telovadnice še ureditev zunanjih športnih površin.