Ostalo

Programski svet optimistično, a previdno o letošnjem sejmu AGRA

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil avdiovizualne 2. seje Programskega sveta sejma AGRA 2021, ki bo potekal od 21. do 26. avgusta letos v Gornji Radgoni. Na seji so med drugim razpravljali o pripravah na letošnji že 59. mednarodni kmetijsko – živilski sejem.
Minister dr. Jože Podgoršek je uvodoma povedal, da si želi, da bi sejem letos lahko dejansko potekal v živo. Zaveda pa se, da bo v primeru te pozitivne odločitve, sejem vseeno potekal drugače, kot smo ga bili vajeni v minulih letih, saj bi potekal v skladu z vsemi usmeritvami in priporočili NIJZ ter v skladu z vladnimi odloki. Predstavniki številnih različnih organizacij, ki sodelujejo ali so razstavljavci na sejmu, so predstavili vsebinska izhodišča in načrte glede nastopa ali predstavitve na letošnjem sejmu. V razpravi je bilo tudi več vprašanj vezanih na tehnične, logistične in druge odprte zadeve, ki so vezane predvsem na prilagoditev stanju in zahtevam glede covid-19. Vsi sodelujoči pa so izrazil željo in upanje, da bo letošnje leto tudi dejansko naklonjeno resnični otvoritvi in predstavitvi sejma AGRA kot ga poznamo izpred epidemije.

Tako kot vsako leto bo ministrstvo v primeru poteka sejma v živo tudi letos osrednji partner kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Sodelovalo bo z vsebinsko bogatim razstavnim prostorom, s strokovnimi prispevki, okroglimi mizami, s prisotnostjo predstavnikov ministrstva na številnih dogodkih, z razstavo avtohtonih pasem domačih živali, s podporo kmetijskim šolam ter z različnimi mednarodnimi aktivnostmi na sejmu in tudi dnevnim sodelovanjem z mediji. Razstavni prostor bo letos v znamenju obeleževanja mednarodnega leta sadja in zelenjave, osrednji temi bo sledila tudi promocija sheme Naša izbrana kakovost, projekt Naša super hrana in dnevna degustacija s kuharskim chefom.

Program razvoja podeželja bo letos usmerjen predvsem v ukrepe za mlade prevzemnike. Predstavljeno bo tudi stanje v okviru načrtovanja Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2021–2027, ki je fokusiran na podnebne spremembe, velik poudarek pa bo tudi na ekološkem kmetijstvu. Predstavila se bo tudi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kot tudi predstavniki slovenskih zamejskih kmetijskih organizacij v okviru koordinacije AGRASLOMAK. Pri načrtovanju razstavnega prostora bomo upoštevali tudi možnost omejenega gibanja zaradi covid-19 in možnost prenašanja pomembnejših dogodkov ter vsebin preko spletnih platform.