Ostalo

Program dela Medobčinske nogometne zveze Lendava je v minulem letu bil obsežen, zaznamovala ga je predvsem epidemija

Medobčinska nogometna zveza (MNZ) Lendava je kot krovna organizacija odgovorna za razvoj in širjenje nogometa na področju občin Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana (9. tekmovalno področje Slovenije). Program dela je v letu 2020 bil obsežen, a ga je zaznamovala epidemija. Redna letna skupščina je bila opravljena minulo sredo v Nedelici.
MNZ Lendava je tudi v letu 2020 imela pomembno vlogo v piramidni organiziranosti slovenskega nogometa, saj predstavlja temeljno obliko organiziranega delovanja v nogometu. Skupno število registriranih igralcev na območju, ki ga pokriva MNZ Lendava, je v letu 2020 bilo 1.894, število nogometnih društev 18, število ekip v tekmovanjih MNZ in NZS 51 in število registriranih igralcev glede na število prebivalcev (22.657), 8,35%. V MNZ Lendava so tudi v letu 2020 dajali velik poudarek nogometu mladih, ki je za naše področje izredno pomembno za nadaljnji razvoj nogometa. Nadgraditi je bilo potrebno dosedanje delo na tem področju, zato se je tudi leta 2020 nadaljevalo z delom v Mladinskem centru MNZ za igralce do 13 leta starosti.

“Program dela MNZ v letu 2020 je bil obsežen, vedno večje so bile tudi zahteve s strani krovne organizacije NZS, saj je pred MNZ-je visoke zahteve postavila “Strategija razvoja nogometa v Sloveniji za obdobje 2015-2020.” So pa te zahteve in naloge bile izziv in smo jim bili zagotovo kos in kot že tolikokrat dokazali kako pomembno vlogo na področju UE Lendava ima nogomet. To nam je s poveritvijo tekmovanja in nenazadnje financiranjem programa potrdila NZS.

V letu 2020 so bile izredne razmere, saj je pandemija Covid virusa močno zarezala v športno življenje in delovanje klubov, kakor tudi MNZ-ja. Zato nismo uspeli zaključiti tekmovanj in v celoti izpeljati načrtovanih projektov, smo pa uspeli zagotoviti finančno stabilnost MNZ Lendava tudi v teh neugodnih razmerah. MNZ Lendava je v letu 2020 skušala z nakupom zaščitnih sredstev in športne opreme pomagati tudi svojim klubom, sodnikom in trenerjem. V precejšnji meri smo uspeli tudi zastopati interese naših klubov na razpisu za infrastrukturo, pri NZS in Fundaciji za šport. Vse cilje pa nikakor ne bi uspeli realizirati brez sodelovanja in požrtvovalnosti vseh deležnikov v nogometu MNZ, zato vsem iskrena hvala za vašo pripadnost nogometni igri,” je dejal predsednik MNZ Lendava, Slavko Režonja.

FOTO: Danijel Žalik

Program dela za leto 2021: “MNZ Lendava mora še naprej dajati velik poudarek nogometu mladih.”

“MNZ Lendava mora še naprej dajati velik poudarek nogometu mladih. Nujno je nadgraditi dosedanje delo na tem področju, v nasprotnem primeru bo vedno večji razkorak med MNZ Lendavo in ostalimi regijami. Glavna aktivnost za izboljšanje dela v mlajših kategorijah bo vadba v Regijskem centru MNZ za dečke do 12 in 13 leta starosti, ter dekleta do 15 leta starosti, ki bo potekala na več lokacijah na področju MNZ Lendava. Naloga vseh članov in organov MNZ je zagotavljanje udeležbe igralcev in trenerjev v Regijskem centru MNZ. V spomladanskem delu je zaradi ukrepov omejevanje zbiranja in gibanja izvedba aktivnosti bilo močno okrnjena.” je bilo moč slišati.

S sezono 2020/21 je MNZ Lendava prevzel vodenje 2. SML in 2. SKL. Žal je izvedba spomladanskega dela prvenstva tudi v letu 2021 zaradi pandemije COVID-19 bila omejena. V TL 2021/22 bo tekmovanje potekalo v enotni MNZ ligi. Zaradi reorganizacije pokalnega tekmovanja Nogometne zveze Slovenije s TL 2022/23, pokalnega tekmovanja v sezoni 2021/22 na nivoju MNZ Lendava ne bodo izvedli.

“V zadnjih nekaj letih se opaža, da v našem okolju upada interes mladih za nogometne sodnike. Na ta problem opozarja tudi sodniška organizacija. To se kaže na več nivojih in sicer na pomanjkanju kadra za sojenje lig MNZ in posledično preobremenitvijo posameznih sodnikov, ki morajo v enem vikendu soditi več tekem. Drugi vsaj tako pomemben je problem, da se zmanjšuje število naših sodnikov na listah državnih lig, kamor se uvrščajo naše ekipe. V sodelovanju z Medobčinskim društvom nogometnih sodnikov Lendava bomo morali poskrbeti, da bo odločitev za nogometnega sodnika mladim privlačnejša,” so opozorili. Kot so še dejali, se prav tako opaža upad trenerskega kadra.

MNZ Lendava bo sledila projektom NZS tudi pri spodbujanju ženskega in veteranskega nogometa. Ni za pričakovati, da bo na področju MNZ Lendava nastalo v tem obdobju ligaško tekmovanje ženskega nogometa, se pa deklice vključujejo v mešane ekipe mlajših kategorij pri več naših klubih. Tiste najbolj motivirane pa nadaljujejo kariero v ŽNK Pomurje. MNZ Lendava bo prav tako aktivno sodelovala pri vodenju Veteranske lige Dolinsko in spodbujala klube pri delovanju.

Finance

Medobčinska nogometna zveza Lendava je v času delovanja imelo za 17.606,23 EUR pomožni material je znašal 6.903,78 EUR ter stroškov dela za 23.770,78 EUR. Skupaj je bilo odhodkov za 48.280,79 EUR. Prihodki so znašali 53.000,48 EUR. Društvo je ustvarilo 4.719,69 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Društveni sklad znaša 42.545,89 EUR, od tega je opredmetenih osnovnih sredstev za 2.034,00 EUR, denarnih sredstev za 36.573,89 EUR in terjatev za 3.938,00 EUR.