Ostalo

Prlekija: Nova farma za plemenske svinje na Cvenu

Družba Ljutomerčan, ki je v lasti družine Puklavec, je včerajšnji četrtek javnosti predstavila novo farmo za plemenske svinje na Cvenu, nasproti gramoznice Babinci.
Omenjena družba ima pri reji plemenskih svinj, vzreji tekačev in pitanju prašičev ter pridelavi poljščin sedemdesetletno tradicijo, na lokaciji v Ljutomeru pa imajo 750 stojišč za plemenske svinje. Na Cvenu so leta 2017 pričeli z obnovo starih hlevov, v novo investicijo, s katero so omogočili prostor za 845 plemenskih svinj, pa so vložili blizu 3,6 milijona evrov.

Gre za eno najbolj modernih farm v tem delu Evrope. Na farmi, ki je velika približno 4 tisoč kvadratnih metrov, bodo letno vzredili okrog 25 tisoč tekačev letno. Plemenske svinje bodo na novo lokacijo, kjer bo za njih skrbelo 14 zaposlenih, začeli seliti čez približno en mesec. Otvoritve se je udeležila tudi ljutomerska županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba, ki se je ob tej priložnosti zahvalila za vlaganje na tem področju lastnici družbe Tatjani Puklavec in direktorju družbe Mihi Kuharju.

Objekti prašičji hlevi namenjeni vzreji prašičev pitancev na lokaciji Cven so bili zgrajeni daljnega leta 1962. Starost objektov več kot 55 let, je žal pustila na njih velike negativne posledice. Hlevi zaradi dotrajanosti in zastarele tehnologije žal niso več bili primerni za rejo živali – prašičev pitancev. “Preurejeni hlev izpolnjuje vse visoke standarde za vzrejo živali. Živali imajo potreben življenjski prostor, ki izpolnjuje standard dobrobita živali, saj gre za osnovne pogoje, ki vpliva na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi  je pomemben cilj, ki ga skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali,” so zapisali.

Družba Ljutomerčan d.o.o. je naslednica Vinogradniško Živinorejskega Kombinata Ljutomer. Ta se je po lastninskem preoblikovanju konsolidiral v Ljutomerčan d.d., katerega je v letu 2009 kupila družina Puklavec, ki je preko P&F HOLDING VINO 100% lastnik Ljutomerčana d.o.o. Družba v poljedelstvu obdeluje 500 ha njiv. Vzrejene tekače prodajo za nadaljnje pitanje kupcem v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški. Za reprodukcijo uporabljajo visokokakovostne linije mesnatih pasem plemenskih svinj, ki jih na farmi Ljutomer umetno osemenjujejo pretežno s pasmo avstrijskega pietrena.