Sveže

Pritiski Ferenca Horvátha na javni izobraževalni sistem razburili tudi Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij Pomurja

Predsedujoči Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Pomurja, Marjan Farič, je včerajšnji večer medijem poslal odziv domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja na poziv Ferenca Horvátha k nesodelovanju otrok madžarske narodnosti na prireditvah ob praznovanju 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
Odziv objavljamo v celoti, kot smo ga prejeli:

“V časniku Večer smo dne 15. maja 2019 zasledili članek novinarke Urške Mlinarič z naslovom “Pred proslavo v Prekmurju: Presenetljiva elektronska pošta poslanca Horvatha.” Iz vsebine izhaja, da je poslanec Državnega zbora Republike Slovenije madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth Območno enoto Zavoda za Šolstvo Murska Sobota in njeno predstojnico Ireno Kumer pozval, naj otroci madžarske narodnosti na načrtovanih prireditvah ob 100-letnici združitve Prekmurja z matično domovino ne sodelujejo.

Območna enota Zavoda RS za šolstvo Murska Sobota je vse vzgojnoizobraževalne ustanove, vključno z dvojezičnimi pozvala k sodelovanju otrok in mladine na natečaju na temo 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tematska ustvarjalnost otrok in mladine bi bila predstavljena 6. junija na sklepni prireditvi Festivala ustvarjalnosti in inovativnosti v murskosoboškem mestnem parku. Po navedbah časnika je poslanec Horváth predstojnico enote Ireno Kumer pozval k izključitvi otrok madžarske narodnosti iz omenjenega natečaja s pojasnilom, da za pripadnike madžarske narodnosti praznovanje obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ni praznik, hkrati pa ima kot prekmurski Madžar iz otroštva neprijetne izkušnje, ki izhajajo prav iz njegove narodnostne pripadnosti.

Domoljubne in veteranske organizacije tovrstni poziv in razlago stališč poslanca Horvátha razumemo kot pritisk na javni šolski sistem ter vse otroke, učitelje in ravnatelje dvojezičnih osnovnih šol v Prekmurju. Menimo tudi, da poziv škodi odnosom med madžarsko narodno skupnostjo in slovenskim prebivalstvom Prekmurja, zato ga iz tega vzroka ocenjujemo kot neprimernega.

V vseh praznovanjih praznika združitve Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom doslej ni bilo nikoli zaslediti nobenega triumfalizma in izključevalnosti. Nasprotno, vedno in povsod je bila poudarjena predvsem medsebojna toleranca razumevanje in stoletno sobivanje pripadnic in pripadnikov različnih narodnosti, ver, živečih v Prekmurju: Slovencev, Madžarov, Judov, Romov in Nemcev, pripadnikov katoliške, protestantske in judovske veroizpovedi.

Slovenska ustava in zakonodaja vsem pripadnikom narodnostnih manjšin garantira njihove pravice, Slovenija in njeni organi oblasti jih tudi dosledno spoštujejo in izvajajo. V Prekmurju ni bilo nikoli zaslediti sistematičnih kršitev teh pravic. Poslanec madžarske narodne skupnosti Horváth sam spodbuja ločevanje otrok na narodnostni osnovi in po našem mnenju s tem povzroča nepotrebno škodo prav pripadnikom madžarske narodnosti, predvsem pa mladini. Še več, vsakršno pozivanje na ločevanje (še najmanj pa otrok!) na narodnostni, verski ali drugi osnovi prav tako ne vzdrži resne pravne presoje.

Čas ločevanja, zavračanja, delitev in železnih zaves je v današnji Evropi stvar preteklosti, zato poziv Horvátha deluje protievropsko in izključevalno, ter v svojem bistvu kliče po zgodovinskem revizionizmu. Vsi pripadniki manjšin so tudi slovenski državljani, zato je od njih tudi pričakovati lojalnost svoji matični slovenski državi. Prav ta njihova lojalnost in medsebojna povezanost s slovenskim narodom je bila nedvoumno izkazana v času vojne za Slovenijo. Ne gre prezreti, da so tudi na dvojezičnih območjih ob množični podpori celotnega prebivalstva, prostovoljcev in ostalih civilnih struktur v vrstah Teritorialne obrambe in takratne Milice, skupaj s svojimi sodržavljani slovenske narodnosti z orožjem v roki sodelovali tudi pripadniki madžarske narodne skupnosti in s tem dali svoj prispevek k slovenski državnosti. Slovenija je naš skupen dom in za tako Slovenijo, kjer domuje sožitje in razumevanje med njenim prebivalstvom si bomo prizadevali še naprej!”