Sveže

Primer Horváth pod vprašaj postavlja integriteto celotnega Državnega zbora: Mandat je Horváthu potekel že 23. septembra lani!

Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horváth je nezakonito več mesecev sedel na direktorskem stolčku podjetja Minta d.o.o., še vedno pa sedi še na predsedniškem stolčku sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS). O nezdružljivosti funkcij člani mandatno-volilne komisije DZ, zanimivo, pač niso želeli razpravljati. Vrana vrani očesa pač ne izkljuje. In še: Mandat je poslancu prenehal že 23. septembra lani!
Dva zakona – o poslancih in integriteti – sta jasna: poslanci ne morejo biti hkrati še direktorji družb niti predsedniki sveta raznih skupnosti. Ker poslanec madžarske skupnosti Ferenc Horváth ni v roku odpravil nezdružljivosti funkcij, mu je poslanski mandat potekel že pred osmimi meseci. A Horváth še kar sedi v parlamentu, prejema plačo, poslanci pa se mu ne upajo vzeti mandata. To pod vprašaj seveda postavlja integriteto celotnega hrama demokracije, pa ne zgolj to, tudi moralo poslanca Horvátha.

Potem ko Ivan Hršak na dnevni red včerajšnje seje mandatno-volilne komisije (MVK) DZ kot njen predsednik ni uvrstil seznanitve s prenehanjem funkcije poslancu Ferencu Horváthu, bodo predlog za širitev dnevnega reda v skladu z napovedmi predlagali v Levici. Izid glasovanja je bil šest glasov za in 10 proti. Poleg Levice so za razpravo glasovali še v SMC, SAB in NSi. Poslanec Matej T. Vatovec upa, da bo MVK obsodila “protizakonito ravnanje poslanca.” KPK je sicer Horvátha pozvala, naj se v 15 dneh po prejemu njenega opozorila odreče funkciji oz. opravljanju dejavnosti zastopanja Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Kot danes poroča časnik Delo, se ta rok poslancu Horváthu izteče v ponedeljek.

KPK je pod drobnogled vzela podjetje Minta d.o.o., ki je registrirano na naslovu Glavna ulica 124, kjer ima svoj sedež tudi Pomurska samoupravna narodna skupnost, sicer lastnica podjetja. Direktor tega podjetja je do aprila letos bil Horváth, ko je ravno zaradi nezdružljivosti funkcij svoje mesto predal Liviji Sabo, a je ta do aprilskega prenehanja vodenja Minte kljub temu bil v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. “Če funkcionar po roku, ki mu ga določi KPK, ne odpravi nezdružljivosti, o tem obvesti pristojni organ, ki lahko začne postopek funkcionarjeve razrešitve, vendar pa v primeru neposredno voljenega funkcionarja KPK takšne pristojnosti nima,”

Po zakonu mora poslanec namreč najpozneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata prenehati opravljati drugo funkcijo, ki ni združljiva z mandatom poslanca. Če tega ne stori, mu mandat preneha. V praksi torej to pomeni, da je Ferencu Horváthu mandat prenehal že 23. septembra lani! “Ta poslanec nima legitimitete sodelovati pri delu državnega zbora,” je opozoril predsednik KPK, Boris Štefanec. KPK je ugotovila tudi, da je Horváthovo hkratno opravljanje poslanske funkcije in zastopanje Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti prav tako nezdružljivo.

Vodja ZPS Nataša Voršič je namreč opozorila, da bi se z uvrstitvijo točke na dnevni red seje že začel postopek za prenehanja Horváthovega poslanskega mandata, za kar pa ni pravne podlage. Voršičeva je pojasnila, da ne obstaja konkreten pravni akt, ki bi omogočal uvedbo postopka zoper Horvátha in bi zato prišlo do kršitve ustave. Temu je oporekal Matej T. Vatovec (Levica), saj po njegovem mnenju razprava na seji MVK še ne bi pomenila uvedbe postopka prenehanja poslanskega mandata. Tudi se ni strinjal, da v Horváthovem primeru ni pravne podlage za uvedbo postopka.

Boris Štefanec: “Mandat je Horváthu potekel že 23. septembra lani!”

“Ni komisija (KPK) tista, ki mora poslance opozarjati na to, da ne smejo ravnati nezakonito. Poslanci so sami sprejeli zakone v Državnem zboru. Živimo v demokraciji, tako je prav in najmanj se od njih pričakuje, da zakone poznajo in da jih spoštujejo. Vsi vemo, da na začetku mandata prav vsi poslanci dobijo pravzaprav en paket, kjer je vse zapisano, kako morajo ravnati, da ne zapadejo morda v kakšno nezakonitost. Sedaj se sklicevati, da bi KPK moral opozarjati poslance, kako naj ravnajo, da ne bodo ravnali nezakonito, je seveda smešno.

KPK je pooblaščena delovati samo v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Za to je, s svojo odločitvijo, s katero je seznanila tako poslanca Horvátha, kakor tudi Državni zbor, odločila, da poklicni funkcionar, kar Horváth je, ne sme poleg te funkcije, opravljati še funkcije zakonitega zastopnika osebe javnega prava. Gospod poslanec je, nedvomno, danes še vedno predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki je v skladu z registrom AJPES-a, v katerega je komisija vpogledala, oseba javnega prava. Torej je funkcija predsednika in poslanca, neskladna.

Seveda kot Boris Štefanec, kot predsednik KPK in tudi kot Slovenec, berem tudi druge zakone. Zakon o poslancih v 9. členu med drugim pravi, da mandat poslancu preneha … in potem so naštete alineje. Četrta alineja pravi: “Če v roku treh mesecev od potrditve mandata, ne odpravi neskladja med funkcijo poslanca in med funkcijo ki jo ne sme v skladu s funkcijo poslanca opravljati, mu mandat preneha,” med drugim pa tudi ne sme biti direktor podjetja (Minta d.o.o.). Zakon tako veleva. Nobenega postopka ni potrebno speljati in nihče mandat poslancu ne odvzema. Mandat mu je odvzel zakon, seveda v primeru, da v roku treh mesecev od nastopa funkcije, ne odpravi nezakonitosti.

Se pravi, da je 23. septembra lansko leto gospod poslanec v tem primeru to zamudil,” je včeraj zvečer dejal Boris Štefanec.