Ostalo

Prihajajoča seja občinskega sveta občine Lendava bo že posneta!

Precej vode je moralo preteč, preden je Občina Lendava zadostila vsem zakonskim pogojem in podlagam za javno avdio-video snemanje zasedanja sej občinskega sveta Občine Lendava. Na prihajajoči seji, ta se bo zgodila v sredo, bo prisotna tudi kamera, seje pa si bo kasneje moč ogledati na spletni strani Občine Lendava.
Po nekaj več kot sedmih mesecih so člani občinskega sveta Občine Lendava in vodstvo Občine Lendava lanskega avgusta le uspeli prejeti odgovore na vsa vprašanja s strani strokovnjakov glede varovanja osebnih podatkov pri snemanju občinskih sej Občine Lendava. To je bila seveda podlaga, da je Občina Lendava lahko objavila javno naročilo za snemanje sej. Prvič bo celotna seja občinskega sveta posneta prihajajočo sredo, ta pa bo na voljo za ogled po ustrezni obdelavi v okviru zakona o varovanju osebnih podatkov GDPR na spletni strani občine Lendava.

Kot kaže, bo občinski svet le postal bistveno bolj odprt za javnost. Kar se občinskemu vodstvu z občinskimi svetniki ni ljubilo dogovoriti v minulih mandatih, se je to z obilo potrpljenja, volje in časa uspelo dogovoriti novemu občinskemu vodstvu in novemu občinskemu svetu. Vsi kandidati za javne funkcije v naši občini seveda najbrž vedo, da z izvolitvijo postanejo tudi lokalni politiki z računalniških ali mobilnih ekranov, s takšnim načinom dela pa bo zavarovana transparentnost in predvsem (finančni) odnos do občanov.