Ostalo

Pri Nafti 1903 so opravili redno letno skupščino

V prostorih Nogometnega društva Lendava 1903 se je odvila redna letna skupščina. Poleg sprejetja letnih poročil so bili imenovani člani izvršnega in nadzornega odbora kluba ter disciplinske komisije, v seznamu članov pa ni bilo sprememb. Kot je še bilo moč slišati, je društvo zastavljene cilje doseglo delno.
Članska ekipa ND Lendava 1903 je tekmovalno sezono 2021/22 v 2. državni nogometni ligi zaključila na 6. mestu s tridesetimi odigranimi krogi, s čimer ni neposredno napredovala v 1. državno nogometno ligo, niti si kot drugouvrščena ekipa ni zagotovila dodatnih kvalifikacij za napredovanje v 1. državno nogometno ligo. Jesenski del in hkrati celotno sezono v 2. državni nogometni ligi v letu 2022/23 je članska ekipa zaključila na 6. mestu s trideset odigranimi krogi.

Starostne kategorije od U-7 do U-13 so tekmovale v okviru tekmovanj MNZ Lendava, starostna kategorija U-15 v 1. državni nogometni ligi-vzhod v okviru NZS, medtem ko sta ekipi U-17 in U-19 nastopali v 2. slovenski kadetski oz. mladinski ligi — vzhod.

Ekipi U-17 in U-19 sta po končanem delu sezone 2021/2022 zasedli skupno 1. mesto od skupno 12. ekip na prvenstveni tablici (vodi se skupna tabela), kar je bilo nad pričakovanji in so se tako uvrstili v najvišji rang tekmovanja. Jesenski del in hkrati celotno sezono v 1. slovenski kadetski oz. mladinski ligi v letu 2022/23 sta ekipi tekmovali enakovredno. Kadeti so izpadli iz tekmovanja, mladinci pa so si preko dodatnih kvalifikacij za popolnitev 1. slovenski mladinski ligi zagotovili obstanek.

Ekipa U-15 je zaključila prvenstvo na 13. mestu (od skupaj 16. ekip) 1. lige U-15 vzhod, kar je zaradi reorganizacije lige U15 pomenil izpad iz najvišjega ranga. Jesenski del in hkrati celotno sezono v letu 2022/23 je ekipa v Ligi starejših dečkov U15 MNZ Lendava dosegla 2.mesto. Ekipa U-13 je zaključila prvenstvo na 1. mestu (od skupaj 6 ekip) lige starejših dečkov MNZ Lendava. Za ekipi U-11, U-9 in U-7, v okviru tekmovanja MNZ Lendava, se prvenstvena lestvica ne vodi.

Društvo je v letu 2022 začrtane cilje doseglo delno. V društvu so vzpostavljeni temelji za delovanje in razvijanje nogometne akademije. V članski ekipi so delovali trije trenerji, medtem ko v mladinskem pogonu deluje skupno 10 trenerjev, strokovni vodja mladinskega programa in tehnični vodja mladinskega programa. Društvo se je v letu 2022 še zmeraj srečevalo s pomanjkanjem primerne infrastrukture (igrišča za trening) za kvalitetnejšo izvedbo aktivnosti vseh starostnih kategorij društva, saj še nova igrišča v sklopu Akademije niso končana. Društvo za svojo dejavnost uporablja Športni park Lendava na osnovi najemne pogodbe z Občino Lendava. Čistočo objekta društvo zagotavlja samo, prav tako manjša vzdrževalna dela.

V letu 2022 je v primerjavi z letom 2021 prišlo do nekaterih sprememb:

– povečalo se je število aktivnih članov društva
– na novo je bilo registriranih nekaj novih igralcev, predvsem veliko igralcev iz sosednje Hrvaške v starostni kategoriji U-17 in U-19 ter nekaj igralcev tudi iz Madžarske
– struktura trenerjev se je malenkostno spremenila
– načrtovani obsegi vadbe znotraj vseh posameznih starostnih kategorij so bili doseženi oz. večinoma tudi preseženi
– tekmovalni cilji mlajših ekip, kjer se vodi lestvica so bili delno doseženi
– vsi trenerji, ki delujejo v društvu so uspešno opravili predpisano izpopolnjevanje oz. licenčne seminarje

V društvu je trenutno aktivnih nekaj čez 200 igralcev mlajših selekcij v starostni kategoriji od 7 do 19 let. V letu 2022 je društvo nadaljevalo tudi s potrebnimi aktivnostmi za pridobitev oz. izgradnjo potrebne infrastrukture (igrišča) za zagotavljanje osnovnih in kvalitetnih pogojev za izvajanje svojih aktivnosti. Društvo je bilo v letu 2022 finančno stabilno.

Društvo je v letu 2022 imelo 1.922.124 evrov prihodkov in 1.920.794 evrov odhodkov. Društvo je, glede na izkaz poslovnega izida, ugotovilo čisti presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.473 evrov. Čisti prihodki od prodaje so se v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povišali za nekaj več kot dvakrat in sicer na račun novih sponzorjev. Subvencij oz. donacij je bilo za 450 tisočakov.

Članarina za aktivne člane društva bo v letu 2024 znašala 50 evrov, za pridružene 10 evrov. Vadnina za pridružene člane društva, razen za kadete in mladince v letu 2024, znaša 20 evrov.

Na zboru članov so ponovno izvolili člane Izvršnega odbora, saj jim je potekel mandat in sicer:
– Evgen Torhač
– Rudolf Vöröš
– Janez Magyar

Na zboru članov so ponovno izvolili člana Nadzornega odbora, saj mu je potekel mandat in sicer:
– Mario Pal

Na zboru članov so ponovno izvolili člana Disciplinske komisije, saj mu je potekel mandat in sicer:
– Marjan Drvarič