Ostalo

Pri medobčinskem inšpektoratu občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Turnišče in Velika Polana opozarjajo na vse več prijav v zvezi s pasjimi iztrebki

Kot sporočajo iz medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Turnišče in Velika Polana, so v minulih dneh prejeli več prijav, ki se nanašajo na pasje iztrebke. Ti se pojavljajo na pločnikih, sprehajalnih poteh, … Za ne pobiranje pasjih iztrebkov je predpisana globa.
V zadnjem času so pri medobčinskem inšpektoratu občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Turnišče in Velika Polana prejeli več prijav občanov, ki opažajo, da so na in ob javnih površinah (pločnikih, sprehajalnih poteh, kolesarskih stezah, bankinah, …) nepobrani pasji iztrebki. Običajno vsi kritiziramo in se zgražamo nad iztrebki malih živali, vendar je zelo očitno, da veliko število vodnikov psov pasjih iztrebkov ne pobira. Pri vsem tem so najmanj krivi psi, ki žal ne morejo nositi vrečk in sami za seboj pobirati lastnih iztrebkov. Vsi imamo radi naše hišne ljubljence a vendar imejmo v mislih tudi druge sprehajalce in nenazadnje naše otroke, ki nemalokrat zaidejo na zelenico ob pločniku.

“Naprošamo vse lastnike oz. sprehajalce psov, da skrbno čistijo za svojimi psi in iztrebke odlagajo v za to predvidene koše. V kolikor na javni površini ni nameščenega koša za pasje iztrebke, jih je potrebno odložiti v koš za mešane komunalne odpadke. Nikakor pa iztrebki domačih živali ne spadajo v kante z biološkimi odpadki. V skladu z zakonodajo je na javnih površinah na območju občine obvezno čiščenje pasjih iztrebkov. Med sprehodi imejte s seboj vrečko za njihovo odstranitev. V kolikor se stanje na terenu ne bo spremenilo in bomo opazili, da se določila odloka ne upoštevajo, se ignorirajo, bomo primorani začeti redni inšpekcijski nadzor in s tem tudi z ukrepi zoper to neskrbnost posameznih lastnikov oz. sprehajalcev psov,” so sporočili iz omenjenega medobčinskega inšpektorata.

Pasji iztrebki so za človeško zdravje lahko tudi nevarni.