Sveže

Preverili smo, zakaj sta na nasipu reke Ledave postavljeni zapornici

Kar nekaj naših bralcev se je v minulih dneh obrnilo na naše uredništvo zaradi novih zapornic, ki so bile postavljene na nasipu reke Lendave, natančneje, v neposredni bližini trgovskih centrov Mercator in Eurospin. Odgovore na nekaj naših vprašanj je podal Anton Kustec iz Urada za upravljanje z vodami, sektor območja Mure.
Trgovinski obrati, ki se nahajajo neposredno ob nasipu reke Ledave, so dlje časa bentili zaradi dvigovanja prahu zaradi prometa, ki se tam odvija. Pot uporabljajo kmetijska vozila, pa tudi gradbeni stroji zaradi potrebe gradnje novega parkirišča ob Dvojezični srednji šoli Lendava, ter osebna vozila. Pritožniki so se najprej obrnili na Občino Lendava, od koder so slednjim sporočili, da je nasip last Direkcije za vode, ki z njim tudi upravlja. “Občina torej ne more posegati po tujem, tujega urejati ali na njem celo postavljati kakšne ovire,” nam je včeraj v telefonskem pogovoru dejal župan Janez Magyar. “To lahko le Direkcija za vode, h kateri nasip tudi spada,” je zaključil.

Občina je Direkciji za vode oz. koncesionarju predlagala, da bi omenjeno pot periodično zalivali z vodo, s čimer bi omilili ali celo preprečili dvigovanje prahu, s čimer pa se na Uradu za upravljanje z vodami, sektor območja Mure, niso strinjali, saj bi takšna storitev, izvajal bi jo lendavski Eko-Park, bila povezana z določenimi stroški, nam je po telefonu pojasnil Anton Kustec, vodja omenjenega sektorja. “Ni ravno priporočljivo, da bi se vsak vozil po vodni infrastrukturi. Ledava je vodotok 1. reda, to je servisna pot, ki je namenjena našim vzdrževalcem, mi sicer načeloma nimamo ničesar proti da se po nasipu kdo vozi, a dodatnih stroškov zaradi tega, ker se dviguje prah, ne želimo imeti, saj bomo hitro prejeli vprašanja o smotrnosti porabe sredstev,” je dejal Kustec.

Situacijo so torej rešili tako, da so naročili postavitev dveh zapornic in s tem promet po sicer že ustaljeni poti na nasipu povsem preprečili, s tem pa so preprečili tudi dvigovanje prahu, ki je bila posledica voženj. “Moram pa ob tej priložnosti omeniti, da je po dveh dneh bila zapornica že poškodovana. Jaz popolnoma razumem, če v bližini opravljate trgovsko dejavnost, se z dvigovanjem prahu najbrž ne bi strinjali,” je še dejal Kustec. Zaradi lažjega dostopa do kmetijskih zemljišč so sicer ključe zapornice prejeli na Kmetijskem Gospodarstvu Lendava.