Ostalo

Preverili smo, kakšno je stanje s projektom “Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium”

Poleg ideje o restavraciji tik ob stolpu Vinarium v Dolgovaških goricah, ta naj bi stala na prvotnem parkirišču in obstaja že od samega začetka načrtov razglednega stolpa, je v idejni zasnovi pristala tudi gondola, ki bi obiskovalce popeljala neposredno do restavracije in tik pod stolp. Preverili smo, kako je s projektom “Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium.”
Izgradnja razglednega stolpa Vinarium je povzročila povečanje prometa na relaciji Lendava – stolp Vinarium. Že v fazi projektiranja razglednega stolpa jev prometni študiji bila predvidena ureditev javnega prevoza na tej relaciji z idejo, da obiskovalci parkirajo v mestu Lendava in se do stolpa pripeljejo z javnim prevozom. Z izgradnjo večjega parkirišča so ustvarili za pogoje in ureditev parkirišč. “Izgradnja gondole bi lahko nadomestila javni prevoz na tej relaciji in omogočila ureditev sistema tako, da obiskovalci parkirajo v mestu in z gondolo prispejo na stolp Vinarium. S takšno obliko prevoza bi zmanjšali prometa na relaciji, ter hkrati omogočiti obiskovalcem, da spoznajo tudi staro mestno jedro Lendave in s tem povečamo turistično atraktivnost Občine Lendava,” so zapisali na Občini Lendava.

Kakšno je stanje projekta?

V letu 2021 se je izvedlo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacijo za projekt “Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium” za krožno kabinsko žičnico. Pogodba je bila podpisana 6.9.2021, rok za končanje del pa se je podaljšal. Razlogi za podaljšanje so v tem, da je bilo potrebno pridobiti soglasje lastnikov zemljišč za izdelavo geomehanskih raziskav in izdajo projektivnih pogojev in mnenj, ki so se zaradi uskladitve s soglasodajalci podaljšali. Na občini Lendava sicer omembe vrednih težav z lastniki ne beležijo, župan Magyar pa nam je dejal, da vse teče normalno.

Občina vključila tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine

Občina Lendava je v projekt vključila Zavod za varstvo kulturne dediščine s katerim se še usklajujejo. “Zavod za varstvo kulturne dediščine vedno, če tudi imaš spomeniško zaščitene objekte zgolj v neposredni bližini, za projekt podajo projektne pogoje. Projektne pogoje je Občina Lendava prejela in tudi sprejela, na podlagi slednjih pa se odvija projektiranje. Zavod za varstvo kulturne dediščine smo k projektu povabili zaradi bližine lendavske vinske kleti. To smo storili zgolj iz previdnosti, da kasneje ne bi imeli morebitnih težav,” je dejal župan Magyar.

Projektna dokumentacija v dveh delih

Projektna dokumentacije je razdeljena tako, da se ločeno izdela projektna dokumentacija za samo žičniško napravo z zgornjo in spodnjo postajo ter za restavracijo, za katero se pridobi ločeno gradbeno dovoljenje. Projekt “Nad mestom Lendava do Stolpa Vinarium,” v sklopu priprave Strategije razvoja turizma občine Lendava, nadgrajuje obstoječo turistično destinacijo Stolp Vinarium. Projekt bo prispeval k še večji aktivaciji turističnega potenciala občine in njene prepoznavnosti ter bo vzpodbudil nadaljnjo rast turističnih kapacitet v Lendavskih goricah v sklopu razpršenih hotelov Vinarium.

Projekt odgovarja tudi na ozko prometno grlo do stolpa in prispeva k večji varnosti in kvaliteti bivanja na območju mesta Lendava in KS Gorice pri Lendavi. Predvideva se dokončanja projektne dokumentacije v letu 2022 in vložitev zahteve za gradbeno dovoljenje v primeru zagotovitve pravice graditi.

Tehnične podrobnosti gondole

Gondola bi skupno imela sedem stebrov višine okrog 25 – 30 metrov, bila pa bi dvosmerna. Dolžina bi bila okrog 960 metrov, višinska razlika med vstopno in izstopno postajo pa bi bila 101 meter. Širina trase bi bila 5,5 metrov, največja hitrost vožnje bi bila 5m/s. Kapaciteta prevoza potnikov bi bila 500 oseb na uro, moč pogona pa bi bila 250kW, za potrebe katerega bi bila zgrajena nova transformatorska postaja. Kapaciteto gondole bi bilo možno povečati. Pogonski elektro motor bi deloval na način “direct-drive,” kar pomeni mehanizem z neposrednim pogonom in bi bil lociran pri stolpu Vinarium. “Direct-drive,” elektro motorji ne vsebujejo oglenih krtačk, kar pomeni, da je delovanje motorja zelo tiho. Število predvidenih kabin je 12, vsaka pa ima po šest sedežev. Čas vožnje od spodnje do zgornje postaje je med 5 in 6 minut, debelina jeklene vrvi pa znaša 4,2cm.

Civilna iniciativa si gondole ne želi

“Vsi občani, ki si tovrstnega posega v prostor ne želimo, sploh glede na to, da ta znatno posega v premoženje in druge pravice, ki bi z realizacijo utegnile biti prizadete, pozivamo, da se tovrstnemu posegu v prostor in zasebnost, upremo. Zato ustanavljamo ljudsko iniciativo, ki bi se lahko uprla samovolji posameznikov in predstavila svoje stališče in zadržke pred tako finančno znatno investicijo,” so zapisali že lansko leto.