Ostalo

Preverili smo: Ali je upokojenec lahko samostojni podjetnik?

Med upokojenci se pojavlja želja po dodatnem zaslužku in se sprašujejo, če lahko opravljajo samostojno dejavnost. Seveda lahko in pri tem dodatno zaslužijo ob pokojnini. Tudi samostojni podjetnik lahko uveljavi pravico do pokojnine in tudi po upokojitvi nadaljuje s svojo dejavnostjo, za kar obstaja več načinov. Od delne pokojnine, do izplačevanja 20 odstotkov pokojnine oziroma do izplačevanja sorazmernega dela pokojnine.
Upokojenci, ki želijo še naprej delati, to lahko storijo. Ena od možnosti je tudi, da opravljajo lastno dejavnost. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) določa, da imajo upokojenci možnost opravljati dejavnost (s.p.) in zadržati delno izplačilo pokojnine. Hkrati samostojni podjetnik lahko uveljavi pravico do pokojnine in tudi po upokojitvi nadaljuje s svojo dejavnostjo za kar obstaja več načinov: Od delne pokojnine, do izplačevanja 20 odstotkov pokojnine oziroma do izplačevanja sorazmernega dela pokojnine.

Upokojenec lahko registrira samostojno podjetje oziroma ga še naprej vodi in hkrati uveljavlja pravico do pokojnine. To lahko stori na več načinov. Lahko ostane delovno aktiven in še naprej vključen v obvezno zavarovanja za polni delovni čas, v primeru, da izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, poda zahtevo za izplačilo 40% starostne pokojnine. Ta se lahko izplačuje 3 leta, po tem obdobju pa se izplačuje v višini 20% starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve, vse do prenehanja zavarovanja ali do uveljavitve delne pokojnine.

Upokojenec se lahko delno upokoji z namenom lažjega prehoda iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine, in sicer tako, da še naprej opravlja dejavnost. Ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega zavarovanja in hkrati izpolnjuje pogoje za predčasno ali starostno pokojnino. Pogoj je, da je zavarovan najmanj 2 ure dnevno ali 10 ur tedensko.

Upokojenec se lahko po upokojitvi ponovno prične opravljati samostojno dejavnost, pri tem pa je upravičen do sorazmernega dela pokojnine, in sicer:

  • 75 odstotkov, ko znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko,
  • 62,5 odstotka, ko znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko,
  • 50 odstotkov, ko znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko,
  • 37,5 odstotka, ko znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko,
  • 25 odstotkov, ko znaša zavarovalni čas od 30 do 34 ur tedensko in
  • 12,5 odstotka, ko znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Upokojenec – samostojni podjetnik, ki ponovno začne z opravljanjem dejavnosti, prejema sorazmerni del pokojnine, ki je odvisna od dolžine zavarovalnega časa.