Sveže

Prenova odseka Lendava – Pince s kolesarsko stezo v letu 2022?

Popolna rekonstrukcija regionalne ceste Lendava – Pince z izgradnjo traktorsko-kolesarske steze, se bi po zadnjih informacijah pričela odvijati leta 2022. Po prvotnih načrtih bi se dela morala pričeti že spomladi leta 2019, leto prej pa je Občina projekt novelirala zaradi vmes sprejetih novih standardov pri javni razsvetljavi.
Kot je dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar, ima ta zagotovila s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, da se bo v letu 2022 pričela težko pričakovana rekonstrukcija državne ceste Lendava – Pince. Prebivalci Lendave, vasi čez katere pelje omenjena cestna povezava, kolesarji in pešci so nad projektom že skorajda obupali, največ nejevolje pa je vzbudila informacija leta 2019, da se projekt pomika v leto 2025. Premaknila ga je takratna vlada Marjana Šarca, natančneje, takratna ministrica za infrastrukturo, Alenka Bratušek.

Rekonstrukcija omenjene ceste in izgradnja traktorsko-kolesarske poti bo pomenila trenutno največji finančni vložek države v ceste, po izgradnji avtoceste na našem območju. Za odsek od Lendave do Pinc je projektna dokumentacija tako za cesto kakor tudi za kolesarsko stezo že pripravljena, odvijajo se parcelacije, in zaključujejo nakupi zemljišč. Javno naročilo za izvedbo del bo, po informacijah Občine Lendava objavljeno konec letošnjega leta, gradnja pa se bi, po prvih predvidevanjih, pričela v prvi polovici prihodnjega leta. Zaključek del bodo diktirale finančne razmere v državnem proračunu.

Občina Lendava pa bo sicer sofinancirala kilometer ceste in sicer od semaforiziranega križišča do konca naselja Lendava, saj ta kratek odsek za sanacijo ni bil predviden. “Zelo se trudimo. Ta projekt je v rokah države, saj je rekonstrukcija ceste v njihovi domeni. Je državna,” je na tiskovni konferenci pred 25. občinskim praznikom minuli torek dejal župan Magyar. Skupna vrednost investicije znaša nekaj manj kot pet in pol milijona evrov. Projekt zajema obnovo ceste, izgradnjo traktorsko-kolesarske steze na desni strani (gledano iz smeri Lendave proti Pincam) in izgradnjo pločnikov v naseljih, v skupni dolžini 2,5 kilometra, na levi strani.