Ostalo

Premier dr. Golob o hitrejši pomoči po naravnih nesrečah

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je včeraj sestal s predstavniki pristojnih resorjev za odpravo posledic nedavnih neurij po državi.
Po sestanku je predstavil ključne spremembe Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. “Izredne vremenske razmere, ki smo jim vse bolj priča, na eni strani terjajo preventivno delovanje, po drugi strani pa spremembe zakonodaje, ki bo omogočila, da ob naravnih nesrečah država lahko učinkovito pomaga,” so zapisali. Kot je povedal premier, bodo občine na podlagi predhodnega sanacijskega načrta po novem tako upravičene do 20 % vnaprejšnjega plačila za nujne ukrepe. “Zelo pomembno je, da se bo izvajala delna ocena stroškov. Ne bomo čakali na celotno oceno škode. Ko bomo imeli podatke o oceni stroškov na posameznih področjih, bomo lahko nadaljevali z ukrepi,” je izpostavil predsednik vlade dr. Robert Golob.

Premier dr. Golob je poudaril tudi, da bodo pridelovalci, ki bodo imeli 100 % poškodovan pridelek, po sistemu de minimis upravičeni do hitre povrnitve škode. Gre za škodo, “ki bo šla po posebnem postopku v skladu s spremembami zakonodaje, in bo na razpolago še letos,” je povedal predsednik vlade. “Če smo se kaj naučili iz odziva na naravne nesreče v preteklem letu, je, da žal ljudje čakajo na povrnitev teh stroškov zelo dolgo,” je izpostavil dr. Golob. S spremembo zakonodaje želimo pospešiti postopke za tiste ukrepe, za katere to dovoljuje evropski okvir. “Zato, da bomo odzivnost merili v mesecih in ne več v letih. Verjamemo, da kdor hitro da, dvakrat da. In zato želimo tako lokalnim skupnostim kot tudi pridelovalcem v kmetijstvu pomagati čim hitreje,” je sklenil premier.