Ostalo

Predstavili projekt Pridobivanje kompetenc, partner pri projektu tudi LU Lendava

Projekt Svetovanje 2016-2022 zajema 4 regionalne partnerje in se bo izvajal 6 let, skupna vrednost projekta je 741.000 EUR. Razpis Pridobivanje kompetenc 2016-2019 zajema 5 regionalnih partnerjev in se bo izvajal 3 leta v skupni vrednosti 902.880 EUR. LUMS je v obeh primerih nosilec konzorcija. Financerja obeh projektov sta Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Partnerji v projektu Svetovanje 2016-2022 so še Ljudska univerza Lendava, Knjižnica Gornja Radgona in SPTŠ Murska Sobota. Partnerji v projektu Pridobivanje kompetenc 2016-2019 so še Ljudska univerza Lendava, Knjižnica Gornja Radgona, Gimnazija Ljutomer in Lokalna razvojna fundacija za Pomurje.

Oba projekta sta namenjena izobraževanju in svetovanju nižje izobraženim zaposlenim, tudi samozaposlenim in kmetom, s poudarkom na tistih, ki so stari 45 let in več, z namenom, da si pridobijo boljšo usposobljenost na delovnih mestih.

Partnerji v obeh projektih so bili izbrani po načelu regionalne pokritosti, kar pomeni, da imajo podjetja in posamezniki v svojih območjih izvajalca, ki bo pokrival območne potrebe.

S projektom Kompetence želimo prispevati k boljši usposobljenosti zaposlenih v delovnih organizacijah, predvsem glede izboljšanja kompetenc na področjih digitalne pismenosti, jezikovnih izobraževanj, komunikacije na delovnem mestu, finančne pismenosti, skrbi za zdravje zaposlenih itd. V okviru tega projekta si lahko podjetja, v sodelovanju s projektnimi partnerji, brezplačno izobrazijo kadre, pri katerih ugotavljajo nižjo kompetenčno usposobljenost.

Projekt Svetovanje bo služil kot individualna svetovalna obravnava zaposlenim kot pomoč pri dvigovanju njihove usposobljenosti in ugotavljanju njihovih neformalno pridobljenih znanj. Projekt Svetovanje je nadaljevanje zgodbe ISIO, ki poteka že 15 let, v novem šestletnem obdobju pa bo fokus dela svetovalcev usmerjen v svetovalno delo z zaposlenimi. Svetovanje za druge ciljne skupine se bo izvajalo še naprej in bo financirano iz drugih virov. Projekt Svetovanje 2016-2022 bo tudi v prihodnjih 6-ih letih potekal pod strokovnim vodstvom mag. Tanje Vilič Klenovšek iz Andragoškega centra Slovenije