Ostalo

Predstavili javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvo na narodnostno mešanem območju

Včerajšnji dopoldan so na novinarski konferenci, ki se je odvila v sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) predstavili javni razpis za Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki je bil pripravljen v sklopu izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.
Z včerajšnjim dnem PMSNS objavlja javni razpis, ki je bil pripravljen v sklopu programa izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020. Name javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti. Kot upravičeno območje za prijavitelje prav tako velja to območje, torej območje občin Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava. Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so vsaj 12 mesecev registrirani po zakonu o gospodarskih družbah, ter imajo svoj sedež na upravičenem območju, prav tako vsaj 12 mesecev.

Projekt je seveda potrebno izvesti na upravičenem območju, prijavitelj pa se mora zavezati, da sofinancirana osnovna sredstva z upravičenega območja ne bo preselil. Najnižja višina zaprošenih sredstev znaša 20.000 evrov, najvišja pa 80.000 evrov. V tem primeru gre v celoti za nepovratna sredstva iz Slovenskega proračuna. Skupno je na razpolago 350.000 evrov. Posamezni upravičenec seveda v treh zaporednih proračunskih letih ne sme preseči najvišjega okvirja sredstev, ki znaša 200 tisočakov, kar pomeni, da se sredstva dodeljujejo po pravilu “de minimis.” Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.

Financirali se bodo tisti upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma oddaje vloge na javni razpis, do 30.9.2019. Upravičeni stroški bodo vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem projekta in bodo v skladu s cilji projekta in izključno samo tisti stroški osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno oz. glavno dejavnostjo prijavitelja. Rok za oddajo vlog je 13. maj, vloge se pošljejo priporočeno, na sedež PMSNS, Glavna ulica 124, vloga se mora oddati v slovenskem jeziku, vendar pa obrazec št. 2 (dispozicija projekta), vsebuje tri točke, ki morajo biti izpolnjeno dvojezično (naziv projekta, predstavitev projekta in opis investicije). Vse vloge, ki bodo prispele pravočasno, bo obravnavala 6-članska strokovna komisija, ki bo sestavljena iz enega predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, en predstavnik s strani Urada RS za narodnosti, en predstavnik s strani Razvojnega centra Murska Sobota, tri predstavnike pa je delegirala PMSNS.

Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov in sicer iz ocene prijavitelja in ocene projekta. Skupaj je možno doseči 100 točk, minimalna ocena za prejetje sredstev je 40 točk. Cilj javnega razpisa je financiranje mikro, malih in srednjih podjetij, torej tudi samostojni podjetniki. Takšni razpis je lansko leto bil izvajan prvič. Na PMSNS je prispelo 17 projektnih vlog, od katerih je bilo uspešnih 5 vlog. Na PMSNS tudi letos pričakujejo podobno število vlog, je bilo moč slišati, tokrat pa imajo na razpolago kar 90 tisočakov več sredstev kot lani. Razlog, da nekatere vloge niso bile uspešne, je bil ta, da je zmanjkalo sredstev.