Lokalne volitve 2022Sveže

Predstavil se je še zadnji od županskih kandidatov, Peter Oletič z listo Pro Lendava

Včerajšnji pozni popoldan je v prostorih hotela Cubis v Lendavi potekala novinarska konferenca gibanja Pro Lendava, na kateri so predstavili kandidate za člane občinskega sveta in kandidata za župana Občine Lendava, Petra Oletiča. Nosilec liste, Atilla Pisnjak je ob predstavitvi programa poudaril, da je ta nastal v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij in je usmerjen v trajnostni razvoj. Peter Oletič pa je izpostavil: “Poudarek bom dal na projekte, ki dejansko izboljšujejo kakovost življenja v občini. Lendava mora postati prijeten kraj za življenje za vse, zato je treba prisluhniti potrebam in željam prebivalcev ter upoštevati njihove pomisleke.”
“Lani oz. že pred dvema letoma se mi je porodila ideja o nekam povezovanju mlajše generacije, aktivne generacije, da bi skupaj naredili nekaj za dobro prihodnost občine. V začetku leta sem stopil do nekaterih posameznikov, med drugim do našega kandidata za župana, Petra Oletiča ter jim predstavil idejo, da bi želel izoblikovati neko platformo, skupno razmišljanje. Ideja je bila razviti skupino, kjer bi lahko strokovno razmišljali o napredku, kako naprej in kakšna naj bo naša prihodnost. Sledili so pogovori in ideje so kar prihajale. Na tej točki smo se odločili, da strokovnjake iz različnih področij prosimo, da odgovorijo na vprašanja kot so denimo ‘kaj je narobe v Lendavi’, ‘kaj bi spremenili za trajnostni razvoj Lendave’, …

Ko smo odgovore na vprašanja prejeli, smo jih nekako sestavili, zložili in dobili osnovo za program, ki takrat še sicer ni bil političen, temveč bolj razvojni oz. akcijski načrt, kaj lahko naredimo v naslednjih 5, 10, 15, 20 letih, da bi naše življenje bilo na sploh boljše, da bi izoblikovali okolje, kjer smo prijazni do mladih družin, do starejših, kulture, zanimivi za investitorje, … skratka, da bi izoblikovali eno prodorno in proaktivno Lendavo. Ko je program nastal, se nam je zdelo, da bi bilo škoda, da to ostane na papirju in smo se odločili, da bi to bilo potrebno uresničiti.

Odločili smo se torej, da se na volitve podamo kot lista ter da smo politično prisotni in, da imamo kandidata za župana. Da bo Peter naš kandidat za župana se je odločil sam in smo se dogovorili, da ga seveda podpremo. Od ostalih list se razlikujemo v tem, da smo izdelali specifične rešitve za specifične težave, ki jih imamo v Lendavi. Ne gre torej za državne probleme, temveč so to problemi, katerih rešitve lahko uresničimo v Lendavi. Predvsem gre za ukrepe, kako izboljšati recimo infrastrukturo, okolje za investitorje, položaj mladih, … Imamo torej izdelan program, kjer težave niso le izpostavljene, temveč imamo zapisane tudi rešitve ter način reševanja. Ne gre za naložbe in investicije, temveč za ukrepe,” je uvodoma dejal nosilec liste Atilla Pisnjak.

Glavne točke programa so:

 • Ureditev stanovanjske politike v Lendavi
 • Celostna in trajnostna socialna in kulturna ponudba za mlade
 • Skrb za krajane v tretjem starostnem obdobju
 • Trajnostna prenova turizma v Lendavski občini
 • Izboljšanje kulture in kulturne ponudbe v celotni občini
 • Športna politika
 • Krepitev lendavskega gospodarstva
 • Delna reorganizacija občinske uprave in zavodov
 • Ustanovitev projektno-razpisne pisarne
 • Boljša povezava krajevnih skupnosti z občinsko upravo
 • Participativni proračun

Vizija: Lendava je živo mesto, z možnostmi vključevanja za vse občane, bogato kulturno, športno, turistično in gospodarsko ponudbo ter trajnostno zastavljenim razvojem.

“S tem programom smo uspeli pridobiti ogromno podpornikov, pa tudi takih, ki so se aktivno zavzeli, da bodo sodelovali ter z nami stopili na listo. Gre za take ljudi, ki nimajo politične preteklosti, so neodvisni bili in so še danes. Zelo nam je bilo pomembno, da obstaja med nami transparentnost ter, da so ti ljudje na različnih položajih že nekaj časa družbeno aktivni in da lahko sami prispevajo k razvoju,” je še dejal Atilla Pisnjak.

Atilla Pisnjak

Peter Oletič, kandidat za župana

“Sem Peter Oletič, županski kandidat gibanja Pro Lendava. Po izobrazbi sem profesor angleškega in nemškega jezika, po službeni dolžnosti pa se že več kot 10 elt ukvarjam s poučevanjem, predavanjem, prevajanjem, logistiko, skladiščenjem, organizacijo, … Politika me zanima že vrsto let, aktivno pa se do letošnjega leta v slednji nisem udejstvoval, kar pa se je na povabilo Atille spremenilo. Pro Lendava v tej obliki smo začeli v upanju, da lahko damo svoj doprinos k izboljšanju življenja v Lendavi. Namreč, v zadnjih letih se je naredilo veliko dobrega ter pohvale vrednega, so pa tudi bile zadeve, ki bi jih bilo potrebno popraviti ali jih izboljšati oz. bolje sestaviti. To je bila naša primarna motivacija. Ko sem se pridružil skupini mi se še sanjalo ni, da bom kandidat za župana, saj so prioritete bile nekoliko drugačne. Bili smo mnenja, da je osnova vsega kakovosten ter trajnostno naravnan program. Temu smo posvetili veliko večino časa in truda. Na tem mestu bi rad izrekel zahvalo vsem občankam in občanom, interesnim skupinam, predstavnikom društev in krajevnih skupnosti, ki so v kakršni koli obliki pa naj bo to s predlogi, z lepo besedo ali s kritiko pripomogli k sestavi osnove našega programa, hkrati pa tudi vsem strokovnjakom, ki so dejansko naše rešitve preverili tako iz finančnega, kakor tudi iz pravnega ter administrativnega vidika.

Naš program ni dokončen, saj menimo, da je povsod prostor za izboljšavo. Imamo torej program, ki tvori osnovne smernice, ki bi jih želeli v Lendavi vpeljati, kar bi, po našem mnenju, zastavilo temelje za trajnostni razvoj celotne občine. Napa vizija je sicer zelo enostavna. Lendava je živo mesto, z možnostjo vključevanja za vse občane in ima bogato športno, kulturno, turistično in gospodarsko ponudbo. Menimo, da lahko tudi naša mlajša generacija kakovostno, strokovno in konkretno doprinese k temu. Edini način, da bomo enakovreden sogovornik je, da se lotimo dela resno in jasno, kar je tudi eden izmed glavnih razlogov, da sem podal kandidaturo. Moje glavno načelo je vedno, da se moramo pogovarjati spoštljivo, si prisluhniti in stopiti skupaj. Lendava je premajhna, da bi lahko dolgoročno preživela razdvojenost. Kot župan, si bom prizadeval za povezovanje vseh občanov, občank, vseh krajev in krajevnih skupnosti, ne glede na politično, versko ali narodnostno pripadnost. Poudarek pa bom seveda dal projektom, ki dejansko izboljšujejo kakovost življenja vseh nas, ki tukaj živimo in si ustvarjamo prihodnost. Po mojem mnenju, mora Lendava postati prijeten kraj za vse tiste ki smo tu, zato je potrebno prisluhniti vsem potrebam in željam prebivalcev, predvsem pa je potrebno upoštevati njihove pomisleke. V naslednjih dveh tednih bomo obiskovali krajevne skupnosti ter mestno skupnost in predstavljali naš program.

Z delom želimo pričeti čim prej. Mnenje občanov je pomembno, še posebej pri zastavitvi razvojne strategije naše občine kot celote, saj imamo mesto in krajevne skupnosti. Če se te ne bodo razvijale kot mesto samo, potem žal nismo naredili nič. V ta namen smo se odločili, da v letu 2024 uvedemo participativni proračun, ki bo omogočal občankam in občanom neposreden vpliv pri soodločanju kateri projekti se bodo izvajali in kdaj, hkrati pa menim, da morajo imeti vsi občani možnost soodločanja pri velikih, milijonskih projektih, če so torej ti njim v interesu oz. če si jih želijo. Dober primer problematizacije tega je recimo gondola. Sami vemo, koliko časa je že šlo, kako se ljudje do tega opredeljujejo in kako se ta zgodba pelje. Sam bi zgodbo peljal drugače, z idejo gondole sicer nimam nič, sem pa vedno bil pristaš, da je pred takšnimi projekti vedno potrebno narediti analizo stanja, predstaviti finančno konstrukcijo ter projektno zasnovo. Zadeva mora torej biti jasna in transparentna. Občanke in občani imajo pravico vedeti, kam se tak denar porablja in kako se porablja. Morajo imeti tudi možnost, v primeru da jim to ni po godu, to javno povedati. Občino želim voditi prav na takšen način. Ne bom obljubljal ničesar brez osnove, saj mislim, da to ni v redu in ni v skladu z mojimi načeli in načeli gibanja Pro Lendava. Projekti morajo služiti občanom in ne obratno, kar je tudi ena izmed poglavitnih zadev, za kar se bom kot župan zavzemal,” je dejal Peter Oletič.

Peter Oletič