Ostalo

Predsedstvo PMSNS se je srečalo z župani narodnostnih občin

Predsedstvo Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) se je v Lendavi, v sejni sobi na Glavni ulici 124 kjer imajo svoje prostore, srečalo z župani pomurskih občin, v katerih živijo pripadniki madžarske narodnostne skupnosti.
Sestanka so se udeležili župani občin Dobrovnik, Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci. Predsednik sveta PMSNS Ferenc Horváth je predstavil projekte s področja kulture, izobraževanja, gospodarstva turizma in kmetijstva, ki jih v Pomurju in v čezmejnem prostoru Slovenija – Madžarska uspešno izvaja PMSNS ter njene organizacije, pri tem pa dobro sodeluje z občinami, njihovimi zavodi, društvi in drugimi deležniki.

Poseben poudarek srečanja so člani sveta PMSNS, predsedniki občinskih madžarskih samouprav in župani namenili skladu Pomurje – Porabje. Ustanovitev sklada za razvoj obmejnih občin sta podprla tako slovenska kot madžarska vlada. Na vsaki strani meje bo v prihodnjih petih letih na voljo 25 milijonov evrov za različne projekte, ki jih bodo izvajali v posameznih občinah.

Županom je bilo predstavljeno še uresničevanje programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodnosti, ki ga je za obdobje 2021- 2024 sprejela vlada. Projekti iz programa bodo najprej posegli na področje kmetijstva, prehrane in krožnega gospodarstva.

Prisotni župani so pozitivno ocenili srečanje s predstavniki PMSNS. Izrazili so tudi zadovoljstvo nad pobudo o skupnem sodelovanju pri razvoju obmejnih območjih, predvsem pa pozdravili pomoč narodnostnega poslanca Ferenca Horvátha v državnem zboru pri sprejemanju in implementaciji različne zakonodaje s področja narodnosti, lokalne samouprave, sofinanciranja, infrastrukture, gospodarstva in kulture na lokalni in nacionalni ravni.