Ostalo

Predsednik vlade Janez Janša se je minuli torek sestal tudi s predsedstvom Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti

V okviru torkovega obiska vlade Republike Slovenije v Pomurju se je predsednik vlade Janez Janša na delovnem kosilu sestal s predsedstvom sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Poleg predsednika sveta in narodnostnega poslanca Ferenca Horvátha in podpredsednikov sveta Zsuzsanne Bači in Dušana Orbana sta bila na srečanju še državni sekretar za koordinacijo med vlado in Državnim zborom dr. Vinko Gorenak ter direktor Urada vlade za narodnosti mag. Stane Baluh.
Predsedstvo sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti je sogovornikom predstavilo delovanje skupnosti in projekte, ki trenutno potekajo na narodnostnih območjih v Sloveniji in na čezmejni ravni. Posebej so se v pogovoru dotaknili problematike dviga kakovosti izobraževanja na narodnostnem območju. Pri tem so še posebej poudarili potrebo po obnovi in izgradnji prostorov, v katerih se izvaja vzgojno-izobraževalni proces in ki jih obiskujejo tako pripadniki madžarske manjšine kot pripadniki slovenske narodnosti. Med drugim so izpostavili gradnjo telovadnice v Gaberju, za katero bi bila potrebna dodatna sredstva za dokončanje investicije in za njeno delovanje. Pohvale s strani vladnih sogovornikov so bili člani madžarske skupnosti deležni za projekt izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijski center v Radmožanci.

Na področju vlaganj v infrastrukturo sta bili temi pogovora ureditev povezovalnih poti med Slovenijo in Madžarsko (med kraji Hodoš in Szalafő, Žitkovci-Bödeháza in Motvarjevci-Szentgyörgyvölgy) ter priprava projektne dokumentacije za izgradnjo železniških prog Rédics-Lendava in Lendava-Beltinci.

Predsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horváth je pozdravil ustanovitev slovensko-madžarskega sklada Pomurje – Porabje, ki bo pomemben dejavnik v gospodarskem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje. Kot je dodal, bi iz sklada lahko črpali sredstva na obeh straneh meje za potrebe infrastrukture, javnih zgradb, gospodarstva, delovnih mest. Pri tem bi šlo za rast pozitivnih kazalnikov celotne regije na vseh področjih. Tudi podpredsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Dušan Orban se je strinjal, da vidi prihodnost razvoja narodnostnih območjih v Pomurju na področjih  gospodarstva, kmetijstva in turizma.  Pri tem ostaja pomembno delovanje na področju kulture in delovanje različnih društev. Na vlado je bila naslovljena prošnja za sofinanciranje delovanja Pomurskega madžarskega mladinskega društva oziroma za sistemsko financiranje Kulturno turističnega mladinskega društva Muravidékre. Ustanovljeno je bilo z namenom zagotovitve delovanja in izvajanja programov rokodelsko-etnografskih hiš, ustanovitve Rokodelske šole in Hiše rokodelstev.

Po delovnem kosilu se je predsednik sveta Pomurske madžarske narodnosti Ferenc Horváth udeležil srečanja predsednika vlade Janeza Janše z vodstvom podjetja MOL Slovenija v Murski Soboti. Podpredsednica sveta Zsuzsanna Bači se je medtem v Lendavi sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec. Pogovarjali sta se o možnostih razvoja izobraževanja na dvojezičnem območju, o možnostih za uvedbo novih srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov ter o ureditvi prizidka pri Dvojezični osnovni šoli Lendava. V njem naj bi našle prostor tri dodatne učilnice.