Ostalo

Predelava odpadnih gum: ARSO se je zmotil in priznal: “Okoljevarstveno soglasje bo potrebno pridobiti”

Obrat za predelavo gum, katerega podjetje L4T, družba za ekološko predelavo materialov d.o.o. namerava postaviti v obstoječi hali znotraj industrijske cone Nafte Petrochem bo, kot kaže, le potreboval okoljevarstveno soglasje, pa čeprav je Agencija Republike Slovenije za okolje v odločbi sprva to negirala.
Ideja, da namerava zgoraj omenjeno podjetje v obstoječi hali znotraj industrijske cone Nafte Petrochem postaviti obrat za predelavo gum, še naprej dviguje precej prahu. V sklepu Agencija Republike Slovenije za okolje, natančneje v prvi točki je zapisano, da “za nameravani poseg (podjetju) ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.”

Po tem, ko smo novinarji na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje poslali nekaj konkretnih vprašanj, pa smo kmalu za tem prejeli naslednji odgovor: “Na ARSO smo vodili predhodni postopek in na podlagi kriterijev iz Uredbe o posegih, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ugotovili, da presoja vplivov ni potrebna in posledično ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Ker pa gre za predelavo odpadnih gum, bo stranka morala pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pred pričetkom obratovanja.” To dejansko pomeni, da brez okoljevarstvenega dovoljenja obrata ne bo mogoče zagnati.

Občina se bo pritožila, zadnjo besedo pa bi z veliko verjetnostjo lahko imel občinski svet

Omenjeni sklep Agencije Republike Slovenije za okolje sicer še ni pravnomočen, saj je zoper slednjega dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa. Sklep je Občini Lendava bil vročen 25. septembra, kar pomeni, da ima lendavska Občina časa za pritožbo do 10. oktobra. “Občina bo v zakonitem roku vložila pritožbo zoper izdani sklep Agencije RS za okolje in bo vztrajala, da si investitor mora pridobiti soglasje občinskega sveta,” je zapisal lendavski župan Balažek. Precej verjetno je, da je predmetna zadeva v pristojnosti lokalne skupnosti, kar pomeni, da bi občinski svet naposled le lahko imel zadnjo besedo.

In gume? Glede na to, da namerava podjetje predelati nekaj manj kot 30.000 ton gum na leto (to je moč razbrati iz sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje), bo le-te potrebno dovažati (najverjetneje) tudi iz tujine, saj na letni ravni namreč v Sloveniji nastane 18.000 ton izrabljenih gum, zberemo pa jih nekaj več kot 16.000 ton.