Ostalo

Pred prazniki pravočasno preverite veljavnost osebnih dokumentov!

Vsem, ki boste med božično-novoletnimi prazniki potovali v tujino, svetujemo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega.
Vloga za nov potni list ali osebno izkaznico

Vlogo za nov potni list ali osebno izkaznico lahko vložite na kateri koli upravni enoti tudi pred datumom poteka dokumenta. Priporočamo, da vlogo za nov dokument vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja. Če se znajdete v stiski in potrebujete osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosite za nujno izdelavo dokumentov. V tem primeru bosta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Za nujno izdelavo dokumenta je treba ob vlogi plačati dvojno upravno takso. Povprečna čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice je en teden. Ker je zaradi potovanj v tujino pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov, se lahko čakalna doba tudi podaljša. Na spletni strani Cetisa najdete podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta.

Delovni čas Pošte Slovenije in Cetisa

Pošta Slovenije bo 23. in 24. decembra 2022 ter 30. in 31. decembra 2022 poslovala po običajnem delovnem času. Med 25. in 26. decembrom 2022 ter 1. in 2. januarjem 2023 ne bo poslovala.

Cetis bo 23. decembra in 30. decembra 2022 posloval do 14. ure. Med 24. in 26. decembrom 2022 ter med 31. decembrom 2022 in 2. januarjem 2023 ne bo posloval.

Bodite pozorni na veljavnost listin otrok

Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izda potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od tretjega do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let. Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj te potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti.

Kam lahko potujete z osebno izkaznico?

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni) v vseh državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska), na podlagi dvostranskih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo in Švico. Prav tako lahko s slovensko osebno izkaznico potujete na Azore (sestavni del Portugalske), v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Gibraltar, Makedonijo, Martinik (odvisno ozemlje Francije), Moldavijo, Monako, San Marino in Srbijo.

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Zato svetujemo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.