Ostalo

Pravilnik o podeljevanju enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka potrjen

Kot smo že poročali, se je občinski svet občine Lendava na korespondenčni seji odločal o tem, ali bodo starši novorojenčkov prejeli enkratno denarno pomoč s strani občine. Pravilnik o podeljevanju enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka je bil potrjen.

Namen predloga pravilnika je podeljevanje enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka s ciljem pomoči družini in zagotavljanje višje kakovosti življenja. Občinski svet je s sprejemom proračuna občine za leto 2016 zagotovil sredstva za izplačilo enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu otroka v višini 15.000,00 EUR. Zaradi zagotavljanja čim bolj transparentnega in enostavnega postopka sta se Občina Lendava in Center za socialno delo Lendava dogovorila o sodelovanju in sicer tako, da bo Center za socialno delo Lendava  preko svojih postopkov, ki jih vodi na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v zadevah pomoči ob rojstvu otroka, ob privolitvi oseb Občini kvartalno posredoval seznam upravičencev.

“Višina enkratne denarne pomoči bo odvisna od vsakoletnih sredstev v proračunu občine za ta namen in od predvidenega števila rojenih otrok v koledarskem letu. Sklep o višini enkratne denarne pomoči bo za vsako proračunsko leto izdal župan Občine. Za letošnje leto višina enkratne denarne pomoči znaša 160 evrov,” so sporočili na spletni strani občine Lendava.

Prvi seznam upravičencev po tem pravilniku bo Center za socialno delo Lendava Občini posredoval za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2016, v prihodnje pa kvartalno.

Priloga: Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Lendava