Ostalo

Praktično izobraževanje dijakov v tujini tudi letos

Tako kot lani, bodo dijaki DSŠ Lendava tudi letos v jeseni lahko odpotovali v tujino, kjer bodo opravljali praktično usposabljanje in izobraževanje. Z njimi bo, v smislu spremstva, odpotovalo tudi nekaj učiteljev, za omenjeni dvoletni projekt pa je lendavska srednja šola že lani prejela 47 tisočakov.

Lendavska Dvojezična srednja šola je leta 2016 oddala vlogo za dveletni projekt Erasmus+, ki je evropski projekt in ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. V šolskem letu 2016/2017  je sodelovalo 8 dijakov, projekt mobilnosti pa je potekal v Milanu. V šolskem letu 2017/2018 bo projekt potekal v Budimpešti, sodelovalo pa bo 12 dijakov ter 5 učiteljev. Dijake bo v obeh mobilnostih spremljal po en učitelj.

Lendavska srednja šola se je na projekt z oddano vlogo prijavila leta 2015. Vloga je bila pregledana in točkovana. Lendavska srednja šola je od možnih 100 točk prejela odličnih 90 točk, kar je pomenilo, da bo za izvajanje projekta prejela dotacijo v višini nekaj več kot 47 tisoč evrov. Dijaki, ki se bodo sodelovali pri projektu, morajo obiskovati smeri Ekonomski tehnik ali Strojni tehnik, 1. ali 3. letnik. S pomočjo sredstev so dijaki upravičeni do kritja stroškov poti, nastanitve, zavarovanja in prehrane.

Vsak dijak/-inja si z opravljanjem prakse v tujini pridobi evropski dokument Europass Mobility, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal  in znanja, ki jih je pridobil. Dokument je dobro priporočilo pri iskanju dela in nadaljevanju študija.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini na podlagi potrdila delodajalca  šola prizna kot obvezno opravljeno praktično usposabljanje z delom  v skladu s predmetnikom programa Ekonomski tehnik in Strojni tehnik.

Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.