Ostalo

Pozor! Voda na izviru v Pincah ter Dolgovaških goricah ni varna za pitje, voda na “Treh izvirih” ustrezna

Voda, ki priteka iz izvira nad naseljem Pince, ni ustrezna za uživanje. Tako je pokazala nedavna analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Občina Lendava je sicer pred izvir že postavila obvestilo, v katerem je zapisano, da voda lahko ogroža zdravje ljudi. Voda na izviru v Dolgovaških goricah je sicer oporečna že več let.
Varna pitna voda nam omogoča življenje in predstavlja enega izmed osnovnih pogojev zdravja, zato je potreben stalen nadzor kakovosti pitne vode. Z namenom zagotavljanja nadzora nad kakovostjo pitne vode, je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano za Občino Lendava izvedel analizo vode pri “Treh izvirih” v Lendavi, na izviru v Dolgovaških goricah in na izviru vode v Pincah. Omenjena trojica vodnih virov ni del javnega vodovoda, a je voda ustrezna za uživanje le na “Treh izvirih”.

Kakovost vode na izviru v Pincah se je poslabšala, voda je še pred dvema letoma bila pitna ter zelo ustrezna

“Glede na rezultate opravljenih preiskav ugotavljamo, da vzorec pitne vode ni skladen z Uredbo o pitni vodi ( Uradni list RS št. 61/2023) zaradi prisotnosti koliformnih bakterij in enterokokov. Prisotnost enterokokov je pokazatelj fekalnega onesnaženja. Ocenjujemo, da prisotnost enterokokov v pitni vodi lahko ogroža zdravje ljudi. Vzorec vode v času odvzema ni bil varen za pitje,” so zapisali v poročilu vzorčenja.

Zaradi možnih akutnih posledic, je obvladovanje mikrooganizmov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo fekalne ali druge onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Bakterija enterokok in koliformne bakterije so prisotne v črevesju oz. v blatu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indikatorje. V vodi, ki je označena kot varna za uživanje, jih ne sme biti.

Voda, ki je prav tako neustrezna, je voda iz izvira v Dolgovaških goricah. Neustreznost se tam pojavlja že dlje časa (več let). “Mikrobiološke preiskave so pokazale, da je izvir oporečen!” 

V tem trenutku je edina izvirska voda, ki je ustrezna ter za zdravje ni tvegana, tista iz “Treh izvirov.” Omenjeno vzorčenje je sicer ustreznost vode pokazalo že večkrat.

Trije izviri