Sveže

Potrebno se bo zamisliti: Ko pokopališče postane smetišče

Žal pokopališča postajajo smetišča. Kljub ustrezno urejenemu odvozu odpadkov na območju naše Občine, se še vedno najdejo občani, ki odpadke puščajo tam, kamor ne sodijo. Tokrat se, hvala bogu, niso znašli v naravi, temveč ob novem pokopališču v Lendavi. Gre za prav soliden kup odpadkov, ki se jih lahko odloži na za to namenjenih mestih, katera pa niso pokopališče.
V naše uredništvo smo prejeli pisanje enega izmed občanov, ki je ogorčen nad početjem nekaterih posameznikov, ki odpadke puščajo tam, kjer jim ni mesto. Tokrat sicer ne gre za odpadke v naravi, temveč na oz. ob pokopališču. Gre za zajeten kup raznih predmetov ki tja nikakor ne sodijo in katere je mogoče povsem ustrezno odložiti na za to namenjena odlagališča. “To kar sem videl je res višek od viška. To kar je bilo danes na novem pokopališču je svinjarija, kot je še ni bilo. Tukaj se je znašlo zagotovo za dobro kamionsko prikolico odpadkov, ki bi jih moral povzročitelj odložiti na pooblaščeni deponiji in seveda tudi sam poravnati stroške, kot je to določeno z vsemi državnimi in evropskimi predpisi. Nič boljše ni v Čentibi, kjer prav tako zaradi odlaganj raznih odpadkov nastaja smetišče,” se huduje bralec.

“Na zgornji del pokopališča smo na željo krajanov namestili kontejner in uredili cesto. Sedaj je tam 90% odpadkov. Kot kaže, table in brošure ne zaležejo. Pred časom smo imeli postavljen videonadzor a posnetki, kot so nam dejali, niso dokazno gradivo. Občinska redarska služba v soboto in nedeljo ne dela in kot kaže, bomo morali najeti varnostnike in jih plačati na račun gospodarske javne službe. Sedaj odvoz in obdelavo teh odpadkov plačajo vsi občani in se žal meseca marca vedno grdo gledamo, ko se dvignejo računi za odvoz in obdelavo odpadkov. Povzročitelje bo treba najti in jih maksimalno kaznovati,”

Do sedaj smo dvakrat po vseh gospodinjstvih poslali brošure s podrobnimi informacijami o ločevanju, vsako leto vsaj štirikrat take stvari razlagamo v medijih, med drugim pa imamo letos v načrtu, na podlagi dogovora z ravnateljicama osnovnih šol in vrtca, razdeliti otrokom 400 kosov pobarvank na temo okolja. Delovanje zbirnega centra v Dolgi vasi, kjer se lahko odlagajo kosovni, bio odpadki, avtomobilske gume, papir, pvc, smo prilagodili tako, da je dostopen tudi v popoldanskem času do 17. ure. Mnenja sem, da je morda potrebno razmisliti o vsaj dveh ali treh dislociranih enotah zbirnega centra, seveda pa take zadeve ne pašejo v center mesta,” je dejal direktor podjetja Eko Park, Jožef Gerenčer

Kot smo še izvedeli, se bodo že kmalu na to temo za mizo usedli predstavniki podjetja Eko Park ter Občine Lendava ter pristojne inšpekcijske službe. Tema sestanka bo, kaj resnično narediti, da se takšno neodgovorno odlaganje odpadkov enkrat za vselej zaključi. Kot kaže, žal živimo v času, ko je potrebno opozarjati na odgovornost in vrednote, ki bi morale biti v družbi samoumevne. In kaj preostane najditelju takšnega odlagališča? Najboljše je takšno odlaganje odpadkov prijaviti pristojnim inšpekcijskim službam ali o tem obvestiti javno podjetje, pooblaščeno za ravnanje z odpadki. Obvestite lahko tudi občinsko redarstvo ali občinsko inšpekcijsko službo. Zagrožene kazni za takšno početje, če je storilec seveda izsleden, niso majhne, znašajo okrog tisoč evrov, osebo pa lahko doleti tudi kazenski pregon.