Ostalo

Poteklo jih bo kar 144 tisoč. Je med njimi tudi vaša?

Letos bo več kot 144 tisoč Slovencev oz. Slovenk primoranih menjati osebno izkaznico. Vsako leto poteče veljavnost več deset tisoč osebnim dokumentom, enako bo tudi letos. Ste že preverili svojo?
V letošnjem letu bo osebna izkaznica potekla kar 144.256, potni list pa 46.738 državljanom. Dobro jih bo preveriti, saj bo že kmalu med pretečenimi osebnimi dokumenti tudi vaš. Še vedno namreč vse preveč Slovencev za pretečeni dokument izve pri željenem prestopu državne meje ali pri legitimacijah ter ustavitvah policije. Pri tem je zanimivo, da bomo letošnje leto zamenjali za kar 3.000 osebnih izkaznic več, kot v letu 2018.

Največ dokumentov bo tudi letos poteklo meseca junija in julija. V juniju in juliju bo tako potekla veljavnost 43.175 osebnim izkaznicam ter 13.371 potnim listom. Za primerjavo – januarja 2019 bo potekla veljavnost 2.141 potnim listom, julij pa 7.176 potnim listom. Osebne izkaznice, ki jih izdajo polnoletnim državljanom, imajo veljavnost deset let, medtem ko je ta doba pri otrocih krajša. Za otroke, stare med tri in 18 let je to obdobje pet let, medtem ko je za mlajše od treh let ta doba tri leta. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

Izdelovalec je dolžan izdelati in na pošto predati potni list v roku petih delovnih dni od prejema vloge, osebno izkaznico pa v roku štirih delovnih dni od prejema vloge, vendar se lahko ob povečanem številu vlog roki tudi podaljšajo.