Ostalo

Posvet o varnosti v romskih naseljih

Forum romskih svetnikov Slovenije ter Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod bosta v sredo, organizirala posvet na temo “Varnost romskih naselij v Pomurju.”

V zadnjih tednih so se Romi v medijih znašli predvsem v negativni luči na straneh črne kronike, in sicer zaradi zažigov hiš v romskih naseljih, streljanja, pa tudi zaradi Europolovega poročila, ki je zajelo spreobrnitve posameznikov iz romske skupnosti v islamsko vero ter posledične nevarnosti radikalizacije.

“Varnost namreč predstavlja pomemben vidik kvalitetnega življenja posameznika v lokalni skupnosti, še posebej, če govorimo o romskih naseljih, kjer večkrat prihaja do kršenja reda in miru ter povečanega nasilja. Zadnji aktualni dogodki so nas ponovno opomnili, da moramo vedno znova pozornost posvečati tudi varnosti, ki nikakor ni samoumevna in zahteva sodelovanje različnih deležnikov v naši skupnosti. Zato bomo na posvetu spregovorili o trenutnih varnostnih razmerah v romskih naseljih v Pomurju.”

Zato bodo na posvetu skupaj z župani, romskimi svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti ter direktorjem Urada RS za narodnosti spregovorili o trenutnih varnostnih razmerah v romskih naseljih v Pomurju. Na posvetu se jim bodo pridružili tudi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, predstavnik Generalne policijske uprave ter policisti komandirji PE in VPO, ki pokrivajo območja, kjer živi romska skupnost v Pomurju. Spregovorili bodo o delu policije v večkulturni družbi in s sub kulturnimi skupinami pri vzpostavljanju reda in miru v romskih naseljih. Prav policisti so namreč tisti, ki se neposredno srečujejo in skrbijo za varnost naše skupnosti, zato nam bomo lahko iz prve roke podali kvalitetne informacije o dejanskem stanju na področju varnosti.

Težave romov, po mnenju predsednika foruma romskih svetnikov Darka Rudaša izhajajo iz socialne izključenosti in visoke stopnje brezposelnosti, zato bodo v okviru kmetijskega sejma Agra predstavili projekt Zelena delovna mesta za romsko manjšino, katerega ključni cilj je reintegracija socialno izključenih Romov v polje plačanega dela in širše družbe.