Ostalo

Postopki za izgradnjo telovadnice v Gaberju so se začeli!

Občina Lendava je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za izgradnjo težko pričakovane telovadnica, za katero so temeljni kamen položili že lansko leto. Gradbena podjetja imajo še dva tedna časa, da se na omenjeno javno naročilo prijavijo.
Ob podružnični šoli Gaberje je torej predvidena gradnja telovadnice z namenom izvajanja športnih dejavnosti, kakor tudi za individualne in skupinske športne dejavnosti. Objekt bo pritličen in zgrajen na južnem delu kot prizidek k obstoječemu objektu, v skupni površini 708,9 kvadratnih metrov, v skladu s standardi za šolske telovadnice.

V telovadnici se predvidi osnovna standardna oprema (dva gola z vso opremo za nogomet/rokomet, dva koša z vso opremo za košarko, oprema za odbojkarsko igrišče, šolski letveniki – ribstoli, šolske športne klopi, telovadne skrinje, …). Istočasno je želja šole in Občine urediti telovadnico, ki bo privlačna za šolarje in športne obiskovalce ter bo vzpodbujala športni pridih občanov in obiskovalcev. Ob telovadnici je predvidena ureditev: garderob, sanitarij za potrebe celotne DOŠ in tehnični prostor s kurilnico.

Projekt “Izgradnja telovadnice s pripadajočo opremo v Podružnični šoli Gaberje” nastaja na podlagi uspešnega črpanja sredstev Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) na razpisu in pogodbe o sofinanciranj med PMSNS z Bethlen Gábor Alapkezelö Zrt. Občina Lendava je v projekt vstopila kot ustanovitelj javnega zavoda DOŠ 1, v sklopu katerega deluje tudi Podružnična šola Gaberje, in bo za potrebe vzpostavitve projekta izvajala vse potrebne aktivnosti.

Tako je tudi sklenjena pogodba med občino in PMSNS, ki določa, da PMSNS za namen vzpostavitve projekta občini s transferjem zagotovi namenska sredstva v višini 961.961,30 evrov, Občina pa izvaja vse potrebne aktivnosti, da predmetni projekt zaživi. Želja financerja in investitorja je, da bi z novo gradnjo ponudili kvalitetno izvajanje šolskih in predšolskih športno gibalnih vsebin, društvom in občanom pa nudili vse pogoje za kvalitetno popoldansko preživljanje prostega časa skozi vse leto.

Telovadnica bi sicer po prvih predvidevanjih morala biti zaključena do 31.12.2021, v letu 2022 pa pridobiti uporabno dovoljenje in začeti služiti svojemu namenu.