Ostalo

Postopek netrgovskih premikov hišnih živali iz Ukrajine olajšan

Trenutno vojno stanje v Ukrajini povzroča vsesvetovno stisko, a ljudje bolj kot kadarkoli stojijo eden z drugim, pri čemer ne pozabljajo niti na tiste, najbolj ranljive -živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaradi vojne v Ukrajini olajšala administrativni postopek netrgovskih premikov hišnih živali, ki v Slovenijo vstopijo s tamkajšnjimi begunci. Za ta namen je bila vzpostavljena tudi kontaktna točka za vsa vprašanja in prijave živali.
Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali predvideva odstopanje od zdravstvenih pogojev v izrednih razmerah. Slovenija zaradi vojne v Ukrajini zato ne zahteva predhodnega dovoljenja pristojnega organa za vstop hišnih živali v državo. Mora pa imeti lastnik živali najkasneje ob prihodu v Slovenijo izpolnjeno vlogo, ki je objavljena na spletni strani UVHVVR. V vlogi mora lastnik živali navesti naslov bivanja v Sloveniji. Po prihodu na navedeni naslov mora o tem nemudoma obvestiti pristojni Območni urad UVHVVR na elektronski naslov. Če pride do Slovenije brez te vloge ali z vlogo vstopne države članice, jo izpolni ob obisku veterinarja oziroma uradnega veterinarja.

Živali morajo po prihodu v Slovenijo ostati v izolaciji do izpolnjevanja zdravstvenih pogojev, zaradi varovanja zdravja ljudi in živali, saj je steklina pri živalih v Ukrajini še vedno razširjena. UVHVVR o situaciji in postopkih obvešča Veterinarsko Zbornico Slovenije, Policijo, Urad vlade za integracijo in oskrbo migrantov ter Generalni finančni urad (carino).

O problematiki vnosa hišnih ljubljenčkov iz Ukrajine v Evropsko Unijo potekajo tudi usklajevalni sestanki vodij veterinarskih služb. Morebitne nove informacije ali navodila bodo tudi sporočena javnosti.

Za sprejem vlog in druga vprašanja v povezavi s tem je na UVHVVR vzpostavljena kontaktna točka: pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si. Po zadnjih podatkih so na kontaktni točki prejeli 46 vlog za 72 živali in sicer 23 mačk, 48 psov in 1 činčilo.