Ostalo

Porabje: 30. let dvojezičnega vrtca v Števanovcih

Minister Gorazd Žmavc se je udeležil prireditve ob 30. obletnici dvojezičnega vrtca v Števanovcih v Porabju, na kateri je bil slavnostni govornik. Pred tem se je v slovenskem kulturnem in informacijskem centru Lipa v Monoštru srečal s predstavniki slovenske skupnosti v Porabju in zagovornico slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu.

Najprej srečanje s predstavniki slovenske skupnosti v Porabju in zagovornico slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu

Sogovorniki so ministra seznanili z izvedenimi aktivnostmi v letu 2015 in načrti za leto 2016. V pogovoru so bila izpostavljena priporočila XV. zasedanja Slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski, ki se nanašajo na slovensko skupnost v Porabju in zavzetost za njihovo uveljavitev.

30. obletnica dvojezičnega vrtca

Na 30. obletnici vrtca je minister Gorazd Žmavc poudaril pomen znanja in uporabe slovenskega jezika, ki je bistvenega pomena za ohranitev in razvoj slovenske identitete. Ustrezna kombinacija družinske vzgoje in vrtca lahko nudita otrokom optimalno možnost razvoja na vseh področjih, še posebej na področju znanja in uporabe slovenskega jezika. Ob tem je izpostavil, da letos v vrtcih v Porabju prvič delujeta dve vzgojiteljici iz Slovenije, za kateri je sredstva zagotovil Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Vrtcu je zaželel čim več otrok, ki bi se lahko igrali in stopali na življenjsko pot ob kvalitetni vzgoji in poudaril njegovo povezovalno vlogo v tem kraju.