Sveže

Poplavljene površine med Dolgo vasjo in Mostjem: KG Lendava predlagal vgradnjo žabjih zaklopk

Že predvčerajšnjim smo poročali o velikih količinah meteornih voda, ki so zalila kmetijske površine med naseljema Dolga vas in Mostje. Kot je dejal Anton Kustec, vodja sektorja območja Mura pri Direkciji Republike Slovenije za vode za naš spletni medij, je razlog preprost, gre namreč za poplavno območje. Na članek so se odzvali pri KG Lendava, ki imajo tam poplavljenih okrog tri četrtine zemljišč.
Na območju ob pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Mostjem je velikokrat pravo jezero, kar je posledica že več stoletnega poplavnega območja, Anton Kustec, vodja sektorja območja Mura pri Direkciji Republike Slovenije za vode pa je med drugim dejal, da “se s posegi v prostor, v bližini je torej pomurska avtocesta, seveda hidrologija spreminja.” Omenjene njivske površine obdeluje KG Lendava, po besedah Jožefa Magyarja, direktorja in lastnika, je poplavljenih okrog tri četrtine površin, je še dejal Kustec.

“Letošnje obilne padavine so zopet zaradi objektivnih razlogov povzročile poplavljanje površin, ki jih obdeluje KG Lendava na področju k.o. Dolga vas pri Lendavi in Mostje pri Lendavi. V KG Lendava se zavedamo vpliva visokih voda na območje, ki so trenutno pod vodo. V ta namen smo na podlagi izkušenj zaradi poplav iz preteklih let organizirali sestanek z direkcijo Republike Slovenije – območnim sektorjem Mura. Predlagali smo vgradnjo žabjih zaklopk, kakor tudi zamenjavo dotrajanih s katerimi bi preprečili poplavljanje povratnih voda,” so za naš medij zapisali pri KG Lendava.

Kot pravijo pri KG Lendava, imajo odgovornost do okolja v katerem delujejo, zato so v soglasju z Direkcijo za vode na lastne stroške dali izkopati zamuljeno in zaraščeno strugo potoka Borosnjak, ki sedaj ob teh poplavah prevzema večje količine povratnih voda, kot je to bilo do posega. “V letu 2007 in 2008 je bil zgrajen zadrževalnik v Reszneku (Republika Madžarska), katerega namen je ob visokih vodah uravnavati nivo vode v Kobiljskem potoku. Ob ogledu dne 19.1.2023 je bil zadrževalnik izven uporabe, zapornica pa popolnoma odprta,” se hudujejo pri KG Lendava. Posledica nespoštovanja pravil uporabe zadrževalnika je, kot pravijo pri KG Lendava, poplavljanje Kobiljskega potoka na njivske površine.

KG Lendava ima prizadetih 261 hektarjev površin

“V KG Lendava ocenjujemo, da je na dan 19.1.2023 bilo prizadetih od poplav 261 hektarjev površin. Poplavljanje se je tekom dneva še nadaljevalo, s to razliko, da površine na madžarski strani niso poplavljene. Na sedaj poplavljenih površinah je bila zasejana tritikala in pšenica, katere posevki so po tolikšni količini vode uničeni. Ponovna obdelava in setev bo v spomladanskih mesecih povzročila dodatne stroške,” so še zapisali pri KG Lendava.

“Tako iz KG Lendava kakor tudi iz Občine Lendava so pritiski, da naj Koblijski zadrževalnik na Slovensko-Madžarski meji v kraju Resznek služi tudi za branjenje njivskih površin, a strinjati se moramo, da vendarle nismo tako bogata družba, da bi lahko branili prav vse. Vsak ima pri svojem poslu določena tveganja in tega se je potrebno zavedati. Po zakonu branimo torej urbana območja in v kolikor bi branili še njivske površine, bi se stroški delovanja zadrževalnika bistveno zvišali,” je za naš spletni medij minuli četrtek dejal Anton Kustec.