Sveže

Poostreni nadzori inšpekcije: Ali se lahko elektronske cigarete (“vejpi”) uporabljajo v zaprtih prostorih?

Inšpektorat v svojih nadzorih v času po epidemiji zaznava, da so lastniki, najemniki, upravitelji in uporabniki gostinskih in drugih javnih prostorov, v katerih je kajenje prepovedano, zmotno prepričani, da za “nove” izdelke prepoved kajenja oziroma uporabe ne velja.
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov uvršča elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, nove tobačne izdelke, v katerih se tobak segreva in zeliščne izdelke za kajenje vključno z vodnimi pipami oziroma “šišami,” v skupino povezanih izdelkov.

Elektronske cigarete; e-cigareta z uporabo posodice za ponovno polnjenje, e – cigareta za enkratno uporabo, “vejp,” elektronski sistem za dovajanje nikotina, osebni uparjalnik, “mod,” “pod,” “puff,” “barr,” so izdelki, ki segrevajo tekočino, da se spremeni v aerosol, ki ga vdihuje uporabnik. Aerosol vsebuje nikotin, vlažilce (propilen glikol, glicerol), arome in znatne ravni drugih zdravju škodljivih snovi.

Tobačni izdelki, v katerem se tobak segreva, pa so izdelki, ki segrevajo tobak v obliki manjših cigaret, pri tem pa se tvori aerosol, ki ga vdihuje uporabnik. Aerosol vsebuje nikotin in številne zdravju škodljive snovi, tudi rakotvorne, podobne tistim v tobačnem dimu.

Vodne pipe oziroma “šiše” so naprave za kajenje tobaka. V aerosolu se nahajajo nikotin, ogljikov monoksid in številne zdravju škodljive snovi, tudi rakotvorne, podobne tistim v tobačnem dimu.

Ob uporabi vseh teh izdelkov se tako kot pri kajenju cigaret v zaprtih prostorih zvišajo ravni zdravju škodljivih snovi, kar velja tudi za izdelke, ki ne vsebujejo nikotina.

Prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov velja v zaprtih javnih prostorih, ki so dostopni širši javnosti na področju zdravstva, varstva otrok, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, higienske nege, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva, turizma, športa, kulture in prireditev. Gre za različne prostore, v katerih so posamezniki proti svoji volji lahko izpostavljeni dimu tobačnih ali povezanih izdelkov.

Kršitev določila prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih se kaznuje z globo in sicer od 4.000 do 33.000 evrov za pravno osebo, od 1.600 do 8.000 evrov za samostojnega podjetnika, od 800 do 2.000 evrov za odgovorno osebo in 125 evrov za posameznika.