Ostalo

Pooblaščenec dr. Alberta Halásza, direktorja KKC Lendava, kazensko ovadil predsednika sveta zavoda, Roberta Požonca

Po tem, ko je direktor javnega zavoda Knjižnica kulturni center Lendava kazensko ovadil župana občine Lendava Janeza Magyarja, kazenska ovadba pa je bila za tem zavržena, je tokrat pooblaščenec dr. Halásza podal kazensko ovadbo zoper predsednika sveta KKC Lendava, Roberta Požonca. Nad informacijo se je zgrozil tudi svet omenjenega javnega zavoda.
Kot kaže, se na svet javnega zavoda KKC Lendava izvajajo novi pritiski. Pooblaščenec direktorja javnega zavoda dr. Alberta Halásza, to je Center za pravno pomoč iz Celja, je podal kazensko ovadbo zoper predsednika sveta zavoda, Roberta Požonca, zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev. Zakaj? Po mnenju dr. Halásza predsednik sveta KKC Lendava Robert Požonec direktorju javnega zavoda pred sprejetjem sklepa o razrešitvi, ni omogočil zagovora v predpisanem roku. Prav tako so, kot so še zapisali pri Centru za pravno pomoč iz Celja, seznanjeni z dejstvom, da je predsednik sveta zavoda članom sveta zavoda, prav tako pa tudi ustanoviteljici in soustanoviteljici, prikril dejstva in listinske dokaze iz katerih nesporno izhaja vsebinska neutemeljenost trditev o domnevnih kršitvah direktorja KKC Lendava. “Skladno z navedenim lahko opravičeno ocenjujemo, da je predsednik sveta zavoda to naredil izključno iz razloga, ker je vedel, da bo direktor KKC Lendava, dr. Albert Halász, pri svojem zagovoru svet zavoda, ustanoviteljico in soustanoviteljico seznanil z mnenji Urada RS za nadzor proračuna in Komisije za preprečevanje korupcije in tako opozoril na to, da je postopek razrešitve nezakonit,” so še zapisali.

“Potrebno je vedeti, da kazenske ovadbe, kot take, mi videli nismo. Trenutno je bil svet zavoda o tem seznanjen z dopisom, da le-ta obstaja. Povzetek dopisa ni nujno odraz tistega, kar v kazenski ovadbi piše. Zaenkrat bi se vzdržala vsakršnih komentarjev kazenske ovadbe, ker slednje še nismo videli. Svet zavoda je torej prejel samo seznanitev. Če se bo Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti odločilo, da je to po njihovem mnenju opravičeno, se bo potrebno o tem izrekati takrat,” je dejala zunanja svetovalka Občine Lendava, mag. Edita Horvat, direktorica zavoda Idealis, ki je inštitut za plače in delovna razmerja, predvsem za pomoč pravnim in fizičnim osebam v javnem ter zasebnem sektorju. “Zaenkrat bi se komentarjev vzdržali, ker lahko škodimo postopku, dodala pa bi še, da je to na nek način v volilnem letu posreden pritisk ne samo na svet zavoda in njenega predsednika, temveč tudi na ustanoviteljico oz. na predstojnika občine, župana. Taki prijemi so sicer v predvolilnem času pogosti in običajni. Poudariti je potrebno, da če gre za krivo ovadbo, je lahko tisti, ki jo poda, sankcioniran, a kaj bo druga stran uporabila v svoj zagovor, pa je drugo. Neka odvetniška družba bi najbrž lahko presodila, ali je ovadba utemeljena ali ne,” je še dejala mag. Edita Horvat.

“Za kazensko ovadbo sem izvedel pred nekaj urami. Posebne izjave nimam, o tem še nisem razmišljal in mnenja o tem še nisem izoblikoval,” pa je včeraj v poznih popoldanskih urah za naš spletni medij dejal Robert Požonec.