Ostalo

Ponudniki pozor! Turistična zveza Lendava vabi objavila razpis za najem hišk pri razglednem stolpu

Turistična zveza Lendava vabi je včeraj objavila razpisno dokumentacijo za javni razpis z zbiranjem pisnih ponudb za najem in za uporabo zunanjih lesenih gostinskih objektov (v nadaljevanju lesenih hišic) ob stolpu Vinarium.
Turistična zveza Lendava vabi je z objavo javnega razpisa na spletni strani razglednega stolpa Vinarium, na Facebook strani Vinarium Lendava in Turistične zveze Lendava vabi in na našem spletnem portalu povabila zainteresirane ponudnike, naj oddajo svojo ponudbo za najem in za uporabo zunanjih lesenih hišic ob stolpu Vinarium, na naslovu Dolgovaške Gorice 229, 9220 Lendava. Predmet uporabe so zunanji leseni gostinski objekti ob razglednem stolpu – skupna površina zunanjih lesenih gostinskih objektov znaša 40 m2 (4 x 10 m2) in se oddaja posamično (ena hiška znaša 10 m2).

“Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne ponudbe vnaprej pripravljenih prekmurskih specialitet, ki se konzumirajo z jedilnim in brez jedilnega pribora. Ponudba ne sme zajemati artiklov, ki se ponujajo v kavarni stolpa Vinarium Lendava, razen če to izrecno dovoljuje najemodajalec. Na Javnem razpisu lahko sodelujejo oz. oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,” so zapisali.

Višina uporabnine znaša 200,00 eur z DDV, ki zajema tudi obratovalne stroške (stroške električne energije, vode in komunalne stroške). Ponudnik je dolžan zagotoviti, da njegova ponudba prispe v zaprti ovojnici na naslov: Turistična zveza Lendava vabi, Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava, najpozneje do 08. 05. 2020.

Podrobnosti razpisa in razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija – hiške 2020