Ostalo

Pomurski poslanec Jožef Horvat: “Vlada bo udarila še po pomurskih kmetih”

“Kot član Odbora za kmetijstvo budno spremljam dogajanje na področju kmetijstva in ugotavljam, da so mali in srednji kmetje, kakor tudi mnoge družinske kmetije, v hudih stiskah saj med drugim nimajo likvidnih sredstev za začetek setvene sezone,” je zapisal pomurski poslanec Jožef Horvat (NSi) ter poudaril, da bo vlada po ukinitvi financiranja pomembnih razvojnih projektov v Pomurju, sedaj udarila še po pomurskih kmetih.
Kot je uvodoma zapisal pomurski poslanec Jožef Horvat (NSi), so se strokovnjaki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zakalkulirali za 28 milijonov evrov, kar “za pomurske kmete pomeni sprememba uredbe, zmanjšanje finančnih sredstev za približno 8 milijonov evrov v letu 2024, v celotnem programskem obdobju 2024 – 2027 pa torej 32 milijonov evrov.”

Kot je Horvat še zapisal, bodo pomurski kmetje najbolj kaznovani pri okoljskih operacijah: vodni viri (VOD), precizno gnojenje in škropljenje (PGS) in lokalne sorte (SOR) in sicer v skupni višini skoraj 6,5 milijona evrov na leto. Zakaj? “Vlada namreč pripravlja spremembo uredbe KOPOP (Uredba o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti ter naravne ali druge omejitve iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027).

Poslanec Horvat je tako ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateji Čalušić na redni seji Državnega zbora postavil dve ključni poslanski vprašanji:

  • Ali bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2024 zagotovilo dodatna sredstva za izplačilo omenjenih treh operacij v celoti kot za izplačilo za leto 2023?
  • Ali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predvideva prerazporeditev denarja, tako da bo na vseh ukrepih/operacijah enak odstotek zmanjšanja sredstev?

“V odgovoru se ministrica Čalušić izgovarja na Evropsko komisijo in obljublja, da se bodo še naprej trudili in da so pomurskim kmetom že vse pojasnili …,” je zapisal Horvat.

FOTO: Klara Gojčič, DZ RS