Ostalo

Pomurski poslanec Dejan Židan in Orbánovi zemljevidi: “… bo Slovenija, kot je to storila Hrvaška, Madžarski poslala protestno noto?”

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje pomurskega poslanca mag. Dejana Židana v zvezi z odzivom na objavljanja zemljevidov predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbána. Židan je sicer pisno poslansko vprašanje vladi posredoval pred mesecem dni, iz odgovora vlade pa je moč razbrati, da protestne note tudi tokrat ne bo.
Mag. Dejan Židan (SD), pomurski poslanec in hkrati vodja kluba pomurskih poslancev, je pred dobrim mesecem dni na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje o nedavnem objavljanju zemljevidov s strani predsednika vlade Madžarske, Viktorja Orbána. “Lani smo slovesno obeležili 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki ni bil zgolj praznik Prekmurcev, ampak je imel vseslovenski pomen. Predstavljala je mejnik zorenja zavesti nekega naroda in imela velik pomen za sodobno slovensko državnost. Ob 100. obletnici smo se utemeljeno spomnili zgodovinskih dejstev in konteksta odločanja o usodi Prekmurja in je nujno potrebno tudi za aktualni premislek.

Če s(m)o lahko prebivalci Prekmurja optimistično zrli v prihodnost in razvojni potencial te regije, ne moremo mimo aktualnih dejanj predsednika madžarske vlade Viktorja Orbána, ki kažejo na nedopusten revizionizem zgodovine, rehabilitacije vojnih zločinov, ideje ‘velike Madžarske’ ter nakazovanja teženj Madžarske do ozemelj izven njenih državnih meja, splošno nespoštovanje vladavine prava in vrednot Evropske unije s strani naše sosednje države,” je zapisal Židan.

Ta je med drugim v svojem pisanju opozoril na dogodek, ko so ob 100. obletnici Trianona čez mejo odkrili spomenik Madžarska kalvarija v spomin na mesta, ki jih je Madžarska imela do podpisa mirovne pogodbe 4. junija 1920. “Na spomeniku je zemljevid ‘velike Madžarske’, ki zajema dele območja današnje Slovenije, Hrvaške, Srbije, Slovaške, Avstrije, Romunije in Ukrajine, kot so bila v okviru Avstro-Ogrske do leta 1920.” Spomnimo: Zemljevide ‘velike Madžarske’ je premier Orbán javno objavil že večkrat, maja letos tudi v čestitki dijakom ob opravljanju mature iz zgodovine.

“Zgodovinska dejstva in okoliščine so znane. 17. avgusta 1919 je jugoslovanska vojska, potem ko je 12. avgusta zasedla Prekmurje, na množičnem zborovanju v Beltincih predala oblast civilnemu upravitelju Prekmurja. Mirovna konferenca, ki se je sestala v Parizu po končani prvi svetovni vojni, je postavila temelje novega svetovnega reda, ki naj bi v prihodnje preprečeval spopade in človeštvu zagotavljal mir. Konferenca je omogočila priključitev Prekmurja k Sloveniji in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Mejne črte novih zemljevidov, ki so nastali na tleh zrušene Evrope, so bile sicer zarisane tudi preko slovenskega narodnostnega ozemlja, pri čemer smo Slovenci izgubili vso Primorsko, velik del Notranjske in Severno Koroško, del Porabja,” je še zapisal Židan ter dodal, da “do podobnih incidentov prihaja tudi drugje, na primer v Italiji.”

Zadnji sporni zemljevid

Kot je razvidno iz pisanja, Židan zaskrbljeno opazuje “neodzivnost Vlade Republike Slovenije, še posebej ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na nedopustno ravnanje madžarskega premiera Orbána, ki kaže na zanemarjanje dolžnosti branjenja slovenskih interesov in ozemeljske integritete Slovenije” ter ob tem opominja na Deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije iz leta 2015.

Na podlagi zgoraj navedenega je  Židan Vlado Republike Slovenije spraševal:

– Kako se bo Vlada RS odzvala na nedopustno ravnanje in provokacije madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki kažejo na revizionizem zgodovine, ideje ‘velike Madžarske’ ter nakazujejo težnje Madžarske do slovenskega ozemlja?
– Kateri koraki so bili že storjeni s strani Vlade RS ter slovenske diplomacije in ali bo Slovenija, kot je to storila Hrvaška, Madžarski poslala protestno noto?
– Kako boste odgovorili na skrbi in upravičili pričakovanja Prekmurcev po ohranjanju pomena zgodovinskih posebnosti Prekmurja, krepitvi narodne, kulturne in jezikovne zavesti, še posebej v luči nedavnega obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom?
– Ali boste realizirali predloge Upravnega odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, ki ga je vodil prvi predsednik republike Milan Kučan, in sicer:
• dopolnitev zakonske opredelitve prekmurskega praznika;
• dokončanje zvočne čitanke Prekmurščina, kinč predragi – živa kulturna dediščina v zvoku in pisavi;
• postavitev spomenika ameriškemu ekspertu na Pariški mirovni konferenci Douglasu W. Johnsonu?

Odgovor

“Vlada in Ministrstvo za zunanje zadeve delujeta v smeri krepitve prijateljskih odnosov, razvoja sodelovanja ter rednega političnega dialoga s sosednjo Madžarsko in spremljata obeleževanja 100. obletnice podpisa Trianonske mirovne pogodbe na Madžarskem. Ob tem upoštevata, da ima vsaka država in vsak narod pravico do obeleževanja zgodovinskih dogodkov, vendar pričakujemo, da ta obeleževanja potekajo v duhu skupnih evropskih vrednost in spoštovanja drugih, še posebej sosednjih držav.

Glede objave zemljevidov ali drugih upodobitev “velike Madžarske” oziroma ogrskega dela avstro-ogrske monarhije iz obdobja 1867–1918 Vlada in Ministrstvo za zunanje zadeve poudarjata, da je treba pri presoji odziva upoštevati kontekst objave oziroma dogodka.

V zvezi z vprašanjem o aktivnostih Vlade ob 100-letnici priključitve Prekmurja k matičnemu narodu in dejavnosti upravnega odbora za pripravo teh aktivnosti, poudarjata, da se zavedamo, da so le-te poleg spomina na zgodovinsko dogajanje opozorile tudi na današnje slabosti in s tem upravičene skrbi Prekmurcev.

Vlada Republike Slovenije in znotraj nje Ministrstvo za kulturo si bosta prizadevala, da bodo upravičili pričakovanja prebivalcev te regije.”

Viktor Orbán, skrajno desno