Sveže

Pomurski poslanci so na Vlado naslovili pisno vprašanje v zvezi z izkoriščanjem geotermalnega potenciala v državi

Pomurski poslanci so na Vlado naslovili pisno vprašanje v zvezi z izkoriščanjem geotermalnega potenciala v državi, ki je največji ravno v pomurski regiji. Na podlagi odgovorov iz Ministrstva za okolje želimo, da se Vlada v energetski krizi opredeli do ekonomske smiselnosti vlaganj v geotermijo kot obnovljivi vir energije. Seveda ob upoštevanju visokih okoljskih standardov.”
Poslanke in poslanci imajo pri svojem delu možnosti postavljanja poslanskih vprašanj in pobud. Tako lahko vsak poslanec vladi ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega ministrstva ali vladne službe. Poslanska vprašanja so lahko ustna ali pisna, poslanske pobude pa so lahko le pisne. Pri tem pa morata biti poslansko vprašanje ali pobuda kratka in jedrnata ter izražena tako, da je njuna vsebina jasna in razumljiva.

Pomurski poslanci Vera Granfol, Jožef Horvat, Ferenc Horváth l. r., Darko Krajnc, Tine Novak, Damijan Zrim in Sara Žibrat, so na Vlado naslovili pisno vprašanje v zvezi z izkoriščanjem geotermalnega potenciala v državi.

“Ena od ključnih primerjalnih prednosti na kateri temelji dolgoročni razvoj statistične regije Pomurje je izkoriščanje geotermalne energije. Izkoriščanje toplote geotermalne energije in zdravilnih učinkov geotermalnih vod predstavlja ključne prednosti regije, kar je zapisano tudi v vseh razvojnih dokumentih Pomurja. Ugotavljamo, da se nekateri problemi, kot so nesmiselne birokratske ovire, rešujejo preveč časa. Pri tem vsi izgubljamo, kar je še posebej evidentno v trenutni energetske krizi. Primer: strokovni izračuni, ki so nam bili predstavljeni, kažejo, da bi samo v Pomurju z dovoljenimi nekoliko večjimi načrpanimi količinami geotermalne vode lahko prihranili približno en milijon m3 plina,” so zapisali.

Za reševanje problematike izkoriščanja geotermalne energije in geotermalnih vod je potrebno odgovoriti na vprašanja, ki so jih omenjeni naslovili na Vlado RS:

  • Kolikšna je skupna razpoložljiva količina (prostornina + energijska vrednost) geotermalne vode v Sloveniji?
  • Kolikšna je skupna količina (prostornina + energijska vrednost) geotermalne vode podeljena koncesionarjem po aktualnih koncesijskih pogodbah?
  • Kolikšna je skupna količina geotermalne vode (prostornina + energijska vrednost) po letih veljavnosti koncesijskih pogodb, ki so jo koncesionarji dejansko porabili.
  • Kolikšna je skupna količina geotermalne vode (prostornina + energijska vrednost), ki jo za eksploatacijo predvideva MOP?
  • Ali so monitoringi, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo izvajajo koncesionarji, v letih veljavnosti koncesijskih pogodb na MOP ustrezno strokovno evalvirani?

Odgovor, ki ga bodo pomurski poslanci prejeli v največ tridesetih dneh, bomo objavili tudi mi.