Ostalo

Pomurski orači opravili občni zbor

Tudi pri Društvu oračev Pomurja so opravili občni zbor. Državno tekmovanje v oranju bo letos 4. septembra 2021 v Prlekiji v Bolehnečicih, na svetovno prvenstvo oračev, ki bo septembra na Irskem, pa bodo šli štirje, med katerimi je tudi Prekmurec Marjan Kardinar, župan Občine Dobrovnik, kot član WPO.
Občni zbor, ki se je odvil preko spletne aplikacije Zoom, je odprl in vse prisotne (14), še posebej člane, predsednik društva Marjan Kardinar. Ker v statutu ni zavedeno, da se občni zbor lahko opravi preko videokonference, je predlagal, da prisotni sprejmejo sklep, da se strinjajo z izvedbo občnega zbora na tak način. Po volitvah v organe občnega zbora je vodenje prevzel Marjan Kardinar. V pozdravnem nagovoru se je zahvalil za udeležbo oziroma prisotnost na občnem zboru Društva oračev Pomurja. “Žal je epidemija in korona virus COVID -19 razlog za sklic seje preko videokonference, vendar si želimo vsi, da izkoristimo tudi to možnost povezave in komuniciranja,” je dejal.

Poročilo predsednika o delu in aktivnostih v letu 2020  je bilo predstavljeno v skrajšani obliki, saj so zaradi razmer s korona virusom odpadle vse aktivnosti od izobraževanja, strokovne ekskurzije, tabora oračev in tekmovanj v oranju. “Prav tako nismo mogli sodelovati na kmečkem dnevu Slavečih in v Polani posledično pa tudi na Kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Odpovedano je bilo državno tekmovanje oračev in  žal tudi svetovno prvenstvo v oranju v Rusiji. Kljub temu pa smo člani društva oračev ohranili kontakte in vsaj na tak način ohranili društveno komuniciranje,” je dejal Kardinar.

Jože Šemen je predstavil finančno poročilo, ki je priloga tega zapisnika. Povedal je, da finančnih tokov ni bilo razen članarine članov društva, ker ni bilo planiranih sredstev od sponzorjev je ostal še dolg do Panvite v znesku 299,99 evrov in podal predlog, da bi se poskušali dogovoriti z vodstvom Panvite o odpisu dolga. Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo poslovanje Društva oračev Pomurja v letu 2020 skladno s pravili in akti društva. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti in predlaga občnemu zboru, da sprejme in potrdi poročilo o finančnem poslovanju.

Franc Štuhec se je oglasil glede državnega tekmovanja v oranju. Povedal je, da je Prlekija pripravljena prevzeti organizacijo izvedbe državnega tekmovanj v oranju. Glede na razmere bi tekmovanje izvedli v enem dnevu z enim štartom brez gledalcev. Postavil je vprašanje ali naj predlaga ZOTKS izvedbo državnega tekmovanja. Marjan Kardinar je predlagal, da se regijsko tekmovanje izvede v Dobrovniku ali v Rakičanu, lahko pa kjerkoli drugje, če bi kdo izrazil željo. Dejan Kočiš je opozoril, da je na Biotehnični šoli Rakičanu zemlje za izvedbe tekmovanja premalo in da bi se bilo o možnosti izvedbe tekmovanja v Rakičanu potrebno dogovoriti s Panvito.