Ostalo

Pomurski in tudi največji gradbinec, most v Vuhredu obnovil pred rokom

V torek 22. maja je bil v uporabo predan temeljito obnovljen in razširjen most čez reko Dravo v Vuhredu. Obnovo mostu vredno 3,4 milijona evrov je podjetje Pomgrad zaključilo več kot mesec dni pred rokom.
Hkrati je z rekonstrukcijo mostu potekala tudi prenova bližnjega železniškega nadvoza in povezovalne rampe med objektoma. Zaradi zahtevnosti obnove dotrajane konstrukcije je bila obnova nad in pod vodno gladino inženirsko zelo zahtevna ter je zahtevala uporabo inovativnih tehnologij in metod.

Obnova dotrajanega mostu se je pričela septembra 2016 in je bila v gradbenem smislu izjemno zahtevna. Šlo je namreč za prvo tovrstno temeljito rekonstrukcijo objekta v Sloveniji, saj je bil obstoječi most tako dotrajan, da ga je bilo potrebno celostno sanirati. Zaradi velikega obsega del, ki so potekala tudi pod vodo, je bila obnova objekta še toliko bolj zahtevna. Zahtevnost obnove je še dodatno  oteževal visok pretok reke Drave in zelo zmanjšana vidljivost pod vodo.

Operativni vodja projekta Leon Ruhitel je ob dokončanju obnove mostu povedal: “Obnova je vključevala okrepitev temeljev, stebrov, opornikov, nosilcev in izgradnjo popolnoma novega krova objekta. Prekladno konstrukcijo smo popolnoma povezali s kontinuirnimi zunanjimi kabli in jo namestili na nova ležišča ter vgradili nove dilatacije.”

Po obnovi je širina mostu, povezovalne rampe in železniškega nadvoza še enkrat širša kot pred obnovo in omogoča poleg motornih vozil tudi varen obojestranski prehod kolesarjem in pešcem. Zadovoljstvo ob otvoritvi tega zahtevnega objekta je še večje, zaradi zadovoljstva in ponosa domačinov na novo pridobitev.

V Pomgradu z uspešnim dokončanjem tovrstnih projektov dokazujejo, da lahko  z znanjem in izkušnjami svojih strokovnih in gradbenih ekip gradijo, obnavljajo in izvajajo tudi tehnično izjemno zahtevne projekte.