Ostalo

Pomurske Lekarne: Zajc znova izvoljen

Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je včeraj na šesti izredni seji odločal o imenovanju direktorja. Svet zavoda Pomurske lekarne, natančneje vseh šestnajst članov sveta je Zajca, ki je po mnenju Občin Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona in Lendava za vršilca dolžnosti (v.d.) bil imenovan vprašljivo, potrdilo za direktorja zavoda. Predstavnik lendavske občine je povedal, da občina in župan podpirata Zajca.
Na omenjeni seji zavoda so, poleg volitev -tem so namreč namenili največ časa, obravnavali tudi letno poročilo o lanskem poslovanju, člani sveta zavoda pa so se med drugim seznanili tudi z mnenjem o nekaterih pravnih vprašanjih v postopku imenovanja vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki so ga za Pomurske lekarne pripravili na Inštitutu za javno upravo (IJU).

V dokumentu, v katerem sta podpisana Rajko Pirnat, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in direktor IJU ter strokovni sodelavec IJU Boštjan Zuljan, je mariborsko Višje sodišče napačno razlagalo določbe, ki urejajo imenovanje v. d. direktorja v javnem lekarniškem zavodu. Kot sta zapisala, sklep višjega sodišča ni ovira za zastopanje zavoda, saj Zajc, ki ga je svet imenoval za v. d. direktorja velja za zakonitega zastopnika zavoda, kljub temu, da ni vpisan v sodni register.

“Glede na navedeno je treba zaključiti z ugotovitvijo, da je bil postopek imenovanja v. d. direktorja v tej zadevi zaključen že z odločitvijo sveta zavoda o imenovanju in da sklep višjega sodišča nima nobenega vpliva na ta postopek. Zahteva MO MS po pridobitvi soglasja k imenovanju začasnega vodstva je neutemeljena, saj zavod že ima začasnega zakonitega zastopnika, tega pa lahko zamenja le, če so podani razlogi za njegovo razrešitev,” sta Pirnat in Zuljan še zapisala.

Predstavnika murskosoboške občine ni bilo

“Predstavnik Mestne občine Murska Sobota se današnje seje ne bo udeležil, kar svetu javnega zavoda omogoča, da v miru preuči vsa dejstva in sprejme odločitev, za katero bo prevzel tudi vso odgovornost,” so včeraj dopoldan sporočili iz murskosoboške Občine. Da Zajc, ki se je tudi edini prijavil na to delovno mesto, uživa brezpogojno podporo članov sveta zavoda je bilo jasno, ko so mu ti po predstavitvi celo zaploskali.

A kot kaže, MO Murska Sobota ne bo popustila. “Razmere bomo skušali urediti po drugi poti, z drugačno diplomacijo,” je sporočil murskosoboški župan Jevšek, razmere pa bodo skušali urediti s sprejetjem odloka, ki naj bi bil sprejemljiv za vse občine.