Ostalo

Pomurci in delo v Avstriji: Zaradi otroških dodatkov Evropska komisija vložila tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti

V Avstriji sta od 1. januarja 2019 višina družinskega prejemka in davčna olajšava za otroke odvisna od življenjskih stroškov države, v kateri otrok živi. Takšna indeksacija pa ne velja za avstrijske državljane, ki živijo z otroki v tujini, kjer delajo za avstrijske oblasti, čeprav gre za podobno situacijo. To se nanaša tudi na več tisoč slovenskih delavcev v Avstriji, med katerimi je tudi ogromno Pomurcev.
V Avstriji sta od 1. januarja 2019 višina družinskega prejemka in davčna olajšava za otroke odvisna od življenjskih stroškov države, v kateri otrok živi. To pomeni, da so številni državljani EU-ja, ki v Avstriji delajo in tam tako kot tamkajšnji delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici. Glede na trenutno indeksacijo Avstrija izplača za otroke delavcev, ki živijo v Avstriji, 114 evrov. Za otroke, ki živijo v Sloveniji, pa izplačajo 90,06 evra. Kot so lani dodali v Bruslju, pa indeksacija ne velja za avstrijske državljane, ki živijo z otroki v tujini, kjer delajo za avstrijske oblasti, čeprav gre za podobno situacijo.

Evropska komisija je tako ocenila, da je takšno različno obravnavanje večinoma delavcev migrantov v primerjavi z državljani Avstrije v nasprotju s pravom EU, in na Sodišče EU vložila tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti. Iz sodišča EU so včeraj sporočili, da “naj sodišče tožbi Evropske komisije ugodi in ugotovi, da je prilagoditev družinskega dodatka, davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka, družinskega dodatka ‘plus’ in davčnega dobropisa za gospodinjstva z enim dohodkom, davčnega dobropisa za samohranilce in davčnega dobropisa za preživljanje za delavce migrante, katerih otroci stalno prebivajo v drugi državi članici, v nasprotju s pravom EU.”

Nobena država članica tako ne bi smela v svojo zakonodajo uvesti izjeme od načela dosledne enakosti zneskov družinskih dajatev, ker meni, da se lahko ta zahteva izpolni izključno glede zneska v skladu s ciljem nacionalnega zakonodajalca, da se krijejo družinski izdatki. Po mnenju pravobranilca Jeana Richarda de La Toura, so zadevni zneski enotni na celotnem avstrijskem ozemlju, ne glede na različne ravni cen v Avstriji in še, da se dejanski izdatki, povezani z natančno določenimi potrebami otroka, ne upoštevajo.