Ostalo

Polnjenje bazenov iz bližnjega hidranta?

Pravo poletje se je začelo in nam prineslo prvi vročinski val, saj so se temperature dvignile krepko nad 30 stopinj Celzija. Montažni napihljivi bazeni, ki na dvoriščih stanovanjskih hiš rastejo kot gobe po dežju so postali že stalnica, za polnjenje katerih veljajo določena pravila, ki pa si jih vsako leto kdo razlaga po svoje.
Kljub večletnemu obveščanju o uporabi in odvzemih vode s hidrantov se, pa ne samo na območju naše občine, temveč tudi širše, vsako leto zlasti v poletnem času oglašajo občani, ki želijo odvzeti vodo s hidrantov za razne namene, zlasti za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje. Nekaj takšnih vprašanj so prejeli in jih tudi verjetno še bodo, na lendavskem Eko-Parku.

Hidranti niso za polnjenje bazenov in tudi ne za zalivanje

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju. Zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepovedan.

Odvzem lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar ipd. Ta prepoved ne velja le v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema.

A če želite svoj bazen kljub temu napolniti, pa ne iz hidrantnega sistema je najbolje, da to, preden s polnjenjem bazena pričnete, naznanite podjetju Eko-Park. Ta vam bo sicer zaračunal za približno 25 centov več za kubični meter vode, a vas bo ob tem oprostil stroškov za “čiščenje odpadnih voda.”

Uporabnik nosi vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta. Prekršek se kaznuje v skladu z določili posameznega občinskega odloka oskrbe s pitno vodo. V primeru polnjenja bazenov s pitno vodo je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.